Обликовање дигиталних материјала за интерактивну наставу математике – наставни и технолошки аспекти

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 425  

Да

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет у Београду; Александра Росић, предавач, ИТС; Jасна Благојевић, , Удруж. за развој савременог образовања Герундијум; Тања Њаради , , ОШ „Мирослав Антић“; Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет одбране, Војна академија

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за обликовање дигиталних интерактивних наставних садржаја помоћу дигиталних алата.

Наставник ће бити оспособљен да у складу са постављеним циљем часа одабере одговарајући дигитални алат (Сократив, Ментиметар, Робокомпас, Геогебра, Снип и Снеч, Актив презентер…) и креира наставни материјал (анимације, интерактивне миметичке вежбе, вишекритеријмске когнитивне тестове, тродимензионе визуализације…) чијим садржајем достиже прописани наставни исход и подстиче интересовања ученика. При томе, наставник ће бити оспособљен да водећи рачуна о развојним, узрасним и психофизичким способностима ученика одабере врсте дигиталних материјала и дигиталне технологије којима интерактивизује наставу и подстиче мотивисаност и интересовање ученика, у складу са њиховим наставним сензибилитетом.

Наставници ће унапредити своје компетенције неопходне за употребу дигиталних алата у различитим сегментима извођења наставе математике. Наставници ће бити оспособљени да осмисле, технички реализују и примене у настави различите врсте дигиталних интерактивних материјала који подржавају концептуални приступ настави математике усмереној на прописане исходе.

 • 1. недеља
  • Дигитална настава математике – математички, технолошки и педагошки аспекти
  • Врсте дигиталних материјала у настави математике – класификација и примери примена у пракси
  • Креирање интерактивног теста (Сократив, Ментиметар…)
  • Радионица: Креирање интерактивног теста знања
 • 2. недеља
  • Обрада и креирање визуалних материјала (Снип анд Скеч, Актив презентер…)
  • Конструкције у геометрији бесплатним дигиталним алатима (Робокомпас, Геогебра…)
  • Радионица: Израда дигиталног наставног материјала

30

недеља: 2
бодова: 12

Цена програма је 3500 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.