Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 864  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школ; Весна Тутуновић, , ОШ,, Иво Андрић” Београд; Драгана Андрић, , ОШ „Херој Радмила Шишковић„ Смедеревска Паланка;

Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школ; Весна Тутуновић, , ОШ,, Иво Андрић” Београд; Драгана Андрић, , ОШ „Херој Радмила Шишковић„ Смедеревска Паланка;

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника енглеског језика да користе садржаје осталих предмета у настави енглеског језика како би креирао дидактичко-методички материјал и активности које користи интердисциплинарни приступ настави енглеског језика.

Упознавање полазника са предностима и изазовима интердисциплинаронг приступа настави; Развијање компентенција наставника да интегришу садржаје, знања и појмове из других предмета у наставу енглеског језика; Развијање вештина састављања речника који садржи стручни вокабулар; Оспособљавање наставника да употребљава наставне методе које подстичу активну употребу енглеског језика кроз активности које подстичу усвајање вокабулара; разумевање, писмено и усмено изражавање, а све то кроз интердисциплинарни приступ настави; Оспособњавање наставника да користи ИКТ кроз веб алате како би осмислили интердисциплинарне активности и часове; Оспособњавање наставника да врше евалуацију постигнућа ученика у току и након интердисциплинаних часова.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. недељаУвод - интердисциплинарни приступ у настави енглеског језика сa oсвртом на специфичности вокабулара2. недељаАктивности које подстичу усвајање и употребу енглеског језика кроз интегрисану наставу3. недељаИнтердисциплинарни приступ у настави енглеског језика уз примену ИКТ-а4. недељаЕвалуација постигнућа ученика у току и након интердисциплинарног часаАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 37 3.94
2 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 26 3.97
3 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 56 3.96
4 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 27 3.98
5 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 12 3.98
6 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић, Драгана Андрић 22 4
7 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић, Драгана Андрић 20 4
8 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 16 3.97
9 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 25 4
10 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 24 4
11 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 5 3.96
12 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 9 3.98
13 Бојана Никић Вујић, Драгана Андрић 14 3.97
14 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 34 3.99
15 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 9 3.94
16 Бојана Никић Вујић, Весна Тутуновић 14 3.97
17 Бојана Никић Вујић, Драгана Андрић 17 3.98
18 Бојана Никић Вујић, Драгана Андрић 21 3.97

Укупно учесника: 388 | Просечна оцена: 3.98