АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Каталошки број програма: 976  

Не

Центар за образовно лидерство, Радничка 39/33, 11000 Београд, udruzenjecol@yahoo.com, 0693577807

Мирјана Живковић, udruzenjecol@yahoo.com, 0113571136, 0644762201

Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин“-Београд, Висока школа еле; Јасминка Чекић Марковић, Магистар, Центар за образовне политике; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш

Снежана Стаматовић, Дипломирани педагог, Техничка школа Пожега; Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин“-Београд, Висока школа еле; Јасминка Чекић Марковић, Магистар, Центар за образовне политике; Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Јован Живковић, мастер , Данијели Систек , Београд

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1.Унапређење квалитета наставе у стручним школама применом савремених решења за развој стручних компетенција кроз теоретску и практичну наставу, вежбе и учење кроз рад.

1.Упознавање наставника са моделом "6 исхода стручног образовања" усмереног на стицање примењивих општих и стручних знања, вештина и стручних компетенција. 2.Упознавање наставника са спектром савремених метода учења у стручном образовању и начином њихове примене у зависности од контекста учења, предзнања и стила учења ученика. 3.Оспособљавање наставника за планирање наставе оријентисане на исходе узимајући у обзир специфичности подручја рада, наставног предмета, контекста учења и стила учења ученика. 4.Оспособљавање наставника за реализацију наставе оријентисане на исходе применом савремених метода и дидактичких решења за стицање примењивих знања, вештина и стручних компетенција.

По завршетку обуке учесници: 1. Поседују знања о природи и различитим стратегијама учења. Познају модел „6 исхода стручног образовања“ и успешно га примењују на одређено подручје рада, наставни предмет и контекст у коме се одвија учење. 2. Познају савремене наставне методе и начин њихове примене у стручном образовању. 3. Планирају наставу оријентисану на исходе, полазећи од: знања, вештина, искуства и стила учења ученика, специфичности подручја рада, наставног предмета и контекста у коме се одвија учење. 4. Реализују различите облике рада и активности у циљу стицања примењивих општих и стручних знања, вештина и стручних компетенција а нарочито вештина критичког сагледавања радног контекста, идентификовања и решавања проблема.

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • 2. Оријентација на исходе и индивидуализација у средњем стручном образовању
  • 3. Пауза за освежење
  • 4. Групна вежба 1. Практична примена наученог - Исходи стручног образовања.
  • 5. Пауза за ручак
  • 6. Савремена дидактичко методичка решења у стручном образовању.
  • 7. Пауза за освежење.
  • 8. Групна вежба 2. Припрема часа која укључује практичну примену наученог на обуци.
  • 9. Завршне активности. Процена остварености циљева и усвојености знања. Оцена обуке од учесника.

30

дана: 1
бодова: 8

2.900 динара по учеснику, односно 81 000 динара за групу, укључени сви трошкови аутора и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња пољопривредно ветеринарска школа , Врање Радован Живковић, Милорад Гавриловић 25 3.95
2 Средња техничка школа "Прешево" Радован Живковић, Милорад Гавриловић 24 3.86
3 Пољопривредна школа са домом ученика "Љубо Мићић" Радован Живковић, Милорад Гавриловић 16 3.96
4 Школа за дизајн текстила и коже Радован Живковић, Милорад Гавриловић 28 3.94
5 Техничка школа "Прешево" Радован Живковић, Милорад Гавриловић 26 3.79
6 Економско трговинска школа Врање Радован Живковић, Милорад Гавриловић 32 3.92
7 Техничка школа Врање Радован Живковић, Милорад Гавриловић 24 3.75
8 Средња школа "17 Септембар", Лајковац Радован Живковић, Милорад Гавриловић 31 3.77
9 Медицинска школа " др Андра Јовановић" - Шабац Радован Живковић, Милорад Гавриловић 30 3.98

Укупно учесника: 236 | Просечна оцена: 3.88