Језик кости нема, али кости ломи – развијање говорне културе код ученика

Каталошки број програма: 463  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Зорица Михајловић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Јелена Стефановић, Дипломирани филолог, ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", Крагујевац; Јелена Антић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац

Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Зорица Михајловић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић“, Крагујевац; Јелена Стефановић, Дипломирани филолог, ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", Крагујевац; Јелена Антић, Дипломирани филолог, ОШ „Мирко Јовановић“ Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање знања и умења наставника за развијање функционално—комуникацијских вештина код ученика(говорење и слушање) кроз иновативне моделе наставе.

Упознавање наставника са развојем реторике, типовима слушалаца и говорника; Проширивање знања о типовима говорних вежби кроз иновативне моделе наставе у различитим комуникацијским ситуацијама; Подршка полазницима за овладавање ефикасним техникама планирања јавног наступа ученика у циљу унапређења наставе.Jaчање компетенција наставника за формирање критеријума Говорне културе и листе самовредновања говорника. Подстицање наставника да код ученика развијају свест о значају повезивања и вербализације наставних садржаја из свих наставних области;

Очекује се да ће наставници бити оспособљени да: - примењују технике планирања јавног наступа - користе иновативне моделе наставе на часовима ГК(кроз различите методе и облике рада;амбијентална, игролика, искуствено-витагена настава..) - примењују критеријуме говорне културе. Наставници су увидели значај развијања вербализације знања и животних искустава за развој личности ученика.

 • 1. дан
  • Реторика некад и сад
  • Пауза
  • Говор и јавни наступ
  • Пауза
  • Типови говорних вежби и иновативни модели наставе
  • Критеријуми говорне културе
  • Пауза
  • Примењујемо научено

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Мирко Јовановић", Крагујевац Зорица Михајловић, Јелена Антић 30 3.99
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Зорица Михајловић, Јелена Стефановић, Јелена Антић 25 3.96

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.98