Рад са децом из маргинализованих група

Каталошки број програма: 270  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Биљана Букинац, Професор немачког језика , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд

Биљана Букинац, Професор немачког језика , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Марија Крнета , Мастер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Пружање васпитно-образовне подршке деци из маргинализованих група унапређивањем методичко-дидактичких компетенција наставника.

Сагледавање и уважавање специфичности и културе различитих маргинализованих група у наставном процесу. Примена ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група. Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих група. Оснаживање наставника за разумевање мотивационе функције оцењивања.

Учесници су након обуке оспособљени за пружање образовно-васпитне подршке деци из маргинализованих група. Учесници боље разумеју везу између животног контекста деце из маргинализованих група и њиховог образовно-васпитног статуса. Учесници стварају конкретне услове за образовни и васпитни напредак деце из маргинализованих група.

 • 1. дан
  • Животни контекст деце из маргинализованих група
  • Пауза
  • 3. Карактеристике доброг учења
  • Пауза
  • Избор метода рада у наставном процесу
  • Пауза
  • Избор задатака у наставном процесу
 • 2. дан
  • Специфичности у раду са децом из маргинализованих група и стратегије у раду
  • Пауза
  • Значај очекивања наставника од ученика у васпитно-образовном раду
  • Пауза
  • Оцењивање у функцији напредовања ученика
  • Пауза
  • Мотивисање ученика из маргинализованих група
  • Евалуација обуке

30

дана: 2
бодова: 16

4000 динара по полазнику - радни и потрошни материјал на семинару, слања предрачуна/рачуна и стављање на Централни регистар фактура, путни трошкови за водитеље, смештај по потреби, хонорари за водитеље, израда штампаних уверења и дистрибуција на адресе школе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Иван Горан Ковачић“, Његошева 12, Станишић Гордана Чукурановић, Марија Крнета 26 3.94

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.94