Преиспитај себе - унапреди наставу

Каталошки број програма: 682  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Биљана Вуловић, , Основна школа "Свети Сава", Топоница

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање капацитета наставника да циљано и континуирано преиспитују свој рад и уверења о учењу и настави, да уче из сопственог искуства и размењују стечена искуства са колегама и на тај начин унапређују наставни процес и подижу квалитет свог рада.

- разумевање појма рефлексије у настави; - разумевање свих компоненти која наставника чине рефлексивним практичарем; - едукација полазника о неопходности целоживотног учења, методама и техникама самовредновања и самоусавршавања; - разумевање и имплементација различитих техника за преиспитивање наставне праксе; - оспособљавање ученика за процену својих постигнућа и постављање циљева у учењу; - оснаживање полазника за спровођење личних педагошких истраживања и проширивање знања и вештина у области обраде података; - подстицање полазника да себи постављају дугорочне циљеве и да ученике упућују у ту вештину; - развијање свести о потреби сталног стручног усавршавања и унапређивања наставничких компетенција.

По завршетку ове обуке полазници ће бити у стању да: - разумеју појмове ,,рефлексије'' и "рефлексивног практичара"; - преиспитују сопствену праксу користећи разноврсне технике за преиспитивање наставне праксе; - препознају позитивне ефекте преиспитивања на наставу и учење, постигнућа и лични развој ученика; - усавршавају и креирају нове технике преиспитивања наставног процеса у свакодневном раду; - спроводе различите врсте педагошких истраживања, прикупљају и обрађују податаке и користе их за унапређивање наставе; - оспособе ученике за ефикаснију процену својих постигнућа и постављање даљих циљева у учењу.

 • 1. дан
  • Хајде да промислимо о сопственом раду
  • Наставник – рефлескивни практичар
  • Наставник - истраживач (Обрада података акционих истраживања)
  • Да ли Ваши ученици постављају циљеве учења?
  • Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.