УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 755  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Зоран Сретеновић, магистар, /; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

Дејан Карановић, Мастер, ОШ ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево; Зоран Сретеновић, магистар, /; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање културе самопроцене квалитета остваривања наставе и учења

Критичко вредновање наставничке праксе у области квалитета настава и учење - Иновирање методичко-дидактичке основе наставе и учења - Успостављање праксе самоевалуације остаривања образовно васпитног рада - Јачање капацитета за формативно праћење ученичких постигнућа

да критички процени успешност остваривања наставе и учења у односу на стандарде квалитета рада - да примени иновативне методе и облике учења и подучавања - да редовно преиспитује/евалуира наставничку праксу - да унапреди формативно праћење ученичких постигнућа

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Самоевалуација области квалитета настава и учење
  • пауза
  • Иновирање дидактичко-методичке основе планирања часа
  • пауза
  • Формативно праћење ученичких постигнућа
  • пауза
  • Предлози за унапређивање праксе формативног праћења ученичких постигнућа

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Светозар Марковић" Лапово Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 24 3.95
2 ОШ "Илија Гарашанин" Јосифа Панчића 7, Аранђеловац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 30 3.98
3 Средња школа Лапово, Светозара Марковића 43 Зоран Сретеновић, Зорица Николић 20 3.81
4 ОШ "Јован Поповић" Крагујевац Зорица Николић, Валентина Грбић 26 3.84
5 ОШ "Доситеј Обрадовић" Крагујевац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 20 3.96
6 Пољопривредно ветеринарска школа са домом ученика Рековац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 30 3.95
7 ОШ "Рада Шубакић" Гружа Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 18 3.96
8 ОШ "Милоје Симовић" Драгобраћа Зоран Сретеновић, Зорица Николић 29 3.84
9 ОШ "Живадинка Дивац" Крагујевац Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 28 3.98
10 ОШ "Сретен Младеновић" Крагујевац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 17 3.95
11 ОШ "21 октобар" Крагујевац Зоран Сретеновић, Зорица Николић 30 3.88
12 ОШ "Свети Сава" Баточина Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 30 3.88
13 ОШ "Вук Караџић" Кнић Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 24 3.95
14 ОШ "19. Октобар" Маршић ( Крагујевац ) Зоран Сретеновић, Зорица Николић 25 3.97
15 ОШ "Милутин Јеленић" Горња Трнава Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 29 3.87
16 ОШ "Милан Благојевић" Наталинци Зоран Сретеновић, Зорица Николић 23 3.94
17 ОШ "Душан Радовић" Пирот Зоран Сретеновић, Валентина Грбић 30 3.98

Укупно учесника: 433 | Просечна оцена: 3.92