Један, два, три – генијалци смо прави ми – иновативне методе унапређења процеса учења кроз игру и физичко вежбање

Каталошки број програма: 462  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Aлександар Ивановски, доктор наука, Висока спортска и здрваствена школа Београд; Драгана Дрљачић, Др наука из области физичког васп и спор, Висока спортска и здравствена ш струк ст у Бгуд

Aлександар Ивановски, доктор наука, Висока спортска и здрваствена школа Београд; Милан Ђуповац, Дипломирани професор физичког васпитања , Спортски савез Шабац; Драгана Дрљачић, Др наука из области физичког васп и спор, Висока спортска и здравствена ш струк ст у Бгуд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење процеса учења код деце развојем компентенција наставника кроз савремену примену игре и физичког вежбања

Проширивање знања наставника за употребу иновативних метода унапређења учења код ученка користећи игру и физичко вежбање Унапређивање дидактичко-методичких компентенција наставника за планирање и програмирање садржаја наставе уз коришћење игре и физичког вежбања Оспособљавање наставника да код ученика развијају функционална знања употребом игре и физичког вежбања Подстицање наставника да развијају способност повезивања садржаја свих наставних предмета са игром и физичким вежбањем.

Оспособљени полазници семинара да самостално користе, креирају и проналазе нове метода за унапређење учења код ученика употребом игре и физичког вежбања.

 • 1. дан
  • Кроз теорију до праксе
  • Пауза
  • Игра и физичко вежбање као инструмент унапређења процеса учења
  • Пауза
  • Примери добре праксе
  • Пауза
  • Примењујемо научено
  • Пауза
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.