Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Каталошки број програма: 623  

Не

Друштво историчара Србије Стојан Новаковић, Трг Николе Пашића 11, drustvoistoricarasrbije@gmail.com, 0113398362

Саша Анђелковић, drustvoistoricarasrbije@gmail.com, 0113398362, 0644765953

Саша Анђелковић, дипломирани историчар, ОШ "Змај Јова Јовановић", Београд; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд

Саша Анђелковић, дипломирани историчар, ОШ "Змај Јова Јовановић", Београд; Драган Крецуљ , Др машинства, Академија техничких струковних студија (АТСС) ; Бојана Стевановић, дипломирани историчар, МШ "Радоје Дакић", Београд; Дејан Бошковић , магистар хемијских наука , ОШ “Иво Андрић”, Београд; Мирјана Петровић, дипломирани учитељ, ОШ "Змај Јова Јовановић", Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Оснаживање наставника да планирају и реализују наставу усмерену на развијање компетенција.

Оснаживање наставника да остварује функционалне,образовнe и васпитне циљеве у складу са општим принципима,циљевима и исходима образовања,наставним планом и програмом предмета који предаје како би развијали компетенције.Усмеравање наставника да повезују наставне садржаје са претходним знањима и искуствима ученика и њиховим садашњим и будућим потребама, са примерима из cвакодневног живота, са садржајима из других области како би развијали компетенције ученика.Упућивање наставника да повезују и организују наставне садржаје једног или више предмета у тематске целине како би развијали компетенције ученика.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени да: 1. планирају и реализују наставу усмерену на развој компетенција. 2. избором садржаје, метода, облике рада наставу усмере на развијање компетенција 3. увежу стандарде, циљеве, исходе и компетенције. 4. направе и реализују школски пројекат као вид наставе усмерене на развијање компетенција.

 • 1. дан
  • 1. Значај развијања компетенција: Шта су компетенције?
  • 2.Како наставу усмерити ка развијању ученичких компетенција.
  • 3.Алати и технике за учење засновано на развијању компетенција
  • 4.Како планирати и реализовати школски пројекат усмерен на развој компетенција ученика
  • 5. Како проверити оствареност планираног и развијеност компетенција
  • 6. Евалуација семинара
  • Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Цена обухвата: трошкове хонорара, смештаја и исхрану реализатора, трошкове сертификата, припремања и умножавања материјала за рад и административне трошкове. У цену нису укључени путни трошкови реализатора уколико се семинар одржава ван места њиховог становања.