Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Каталошки број програма: 185  

Не

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање", Боре Продановића 15а, partnerski.ns@gmail.com, 063542127

Елвира Стефановић, partnerski.ns@gmail.com, 063542127, 063542127

Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Споменка Дивљан, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Eлвира Стефановић, дипломирани педагог, OШ "Петефи Шандор" Нови Сад

Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Споменка Дивљан, /, ПУ“Радост“, Нови Бановци; Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Соња Миладиновић, -, МПНТР, Школска управа Нови Сад; Eлвира Стефановић, дипломирани педагог, OШ "Петефи Шандор" Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Оснаживање запослених у предшколским установама, основним и средњим школама за пружање подршке деци и родитељима током процесa транизиције, преласка из jедног циклуса образовања у други

Унапређивање сарадње између различитих учесника у креирању, праћењу и подстицању развоја деце/ученика у процесу транзиције -Унапређивање компетенција запослених за обезбеђивање континуитета, осећаја сигурности, прихваћености, предвидивости и укључености деце/ученика -Оснаживање запослених у предшколским установама, основним и средњим школама да планирају и реализују активности за подршку процесу транзиције деце/ученика при преласку на следећи цилус образовања

Учесници ће бити оспособљени да: - планирају и реализују активности за подршку деци/ученицима у процесу транзиције при преласку на следећи циклус образовања или у оквиру истог нивоа образовања - планирају и реализују сарадњу са другим образовно-васпитним институцијама током процеса транзиције у најбољем интересу деце/ученика - препознају карактеристике подстицајне физичке и социјалне средине за учење и њен утицај на квалитет подршке деци/ученицима - да планирају ефикасне стратегије учења и поучавања - користе знање да препознају, планирају, организују подршку у процесу транзиције - користе различите изворе података и стратегије за добијање информација за планирање сопственог рада у складу са образовним и другим потребама

 • 1. дан
  • Транзиција, искуства - Знам, научио сам, желим да научим о транзицији
  • Пауза
  • Подстицајна средина за учење и развој
  • Пауза
  • Да учење не буде редак догађај
  • Пауза
  • Транзиција у прописима

27

дана: 1
бодова: 8

2500,00 динара. У цену су урачунати хонорари реализатора, радни и потрошни материјал, трошкови организације обуке. Путни трошкови и трошкови смештаја нису урачунати у цену, као ни ПДВ.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Милош Црњански" Жабаљ Весна Радуловић, Eлвира Стефановић 26 3.94
2 ОШ "Север Ђукић" Бечеј Весна Радуловић, Eлвира Стефановић 27 3.94
3 ОШ "19.октобар" Крагујевац Весна Радуловић, Соња Миладиновић 28 4

Укупно учесника: 81 | Просечна оцена: 3.96