ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Каталошки број програма: 744  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

Дејан Карановић, Мастер, ОШ ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево; Зорица Николић, Дипломирани биолог, Центар за образовање Крагујевац ; Валентина Грбић, Дипломирани психолог, ОШ ''Драгиша Михаиловић'' Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за примену техника подучавања које воде развоју функционалних знања

Разматрање функционалне писмености као основе промене парадигме образовања. Упознавање учесника са техникама подучавања које доприносе развоју функционалне писмености. Развијање вештина за примену техника подучавања које воде ка развоју функционалних знања ученика.

- Учесници разумеју појам и значај функционалне писмености. - Учесници схватају значај међународних и националних тестирања као основе за унапређење образовне праксе. - Учесници критички анализирају технику постављања питања у својој пракси - Учесници примењују понуђене технике за постављање питања у свим фазама часа. - Учесници примењују иновативне технике подучавања у непосредној и онлајн настави. - Учесници умеју да структуирају час/ активности применом развијајућих/иновативних техника подучавања.

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Појам функционалне писмености
  • пауза
  • Каква питања су нам потребна
  • пауза
  • Технике подучавања у непосредној и онлајн настави
  • пауза
  • Пример једног часа

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Зорица Николић, Валентина Грбић 16 3.93
2 ОШ "Душан Радовић" Пирот Зорица Николић, Валентина Грбић 30 3.98
3 ОШ "Живадинка Дивац" Крагујевац Зорица Николић, Валентина Грбић 24 3.96

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.96