Модел хибридног учења за почетни курс програмирања у гимназијама и средњим стручним школама

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 369  

Да

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Данијелова 32, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113093220

Валентина Гаврановић, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113094060

Зора Коњовић, Доктор техничких наука, Универзитет Сингидунум; Бранко Перишић, Доктор техничких наука, Универзитет Сингидунум, Београд Центар Нови Сад

Бранко Перишић, Доктор техничких наука, Универзитет Сингидунум, Београд Центар Нови Сад; Милан Парошки, др, Сингидунум Универзитет; Ђорђе Обрадовић, доктор рачунарских наука, Универзитет Сингидунум; Александра Митровић, асистент, Универзитет Сингидунум; Иван Радосављевић, Мастер, Универзитет Сингидунум; Небојша Нешић, Мастер, Универзитет Сингидунум; Младен Видовић, Мастер, Универзитет Сингидунум; Станко Гаврић, Мастер инжењер софтвера, Универзитет Сингидунум

информатика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Да унапреди наставу програмирања у гимназијама и средњим стручним школама.

Да дефинише оквирни модел почетног курса програмирања применљив у гимназијама и средњим стручним школама и модел хибридног учења за тај курс. Да полазнике оспособи за прилагођавање модела образовном профилу (гимназија, средња стручна школа) и расположивим техничким условима школе.

Полазник разуме концепт хибридног учења и упознат је са могућностима и карактеристикама стандардних модела хибридног учења. Познаје одабране софтверске алате за израду и структурирање садржаја, начине испоруке и одабране платформе за имплементацију хибридног учења. Полазник је оспособљен за анализу и унапређење стандардизованог почетног курса програмирања (унапређење садржаја, креирање прикладне инструкционе стратегије, и избор прикладне софтверске платформе за хибридни модел учења). Полазник је оспособљен за инсталирање/конфигурисање платформе за хибридно учење почетног курса програмирања и оперативни рад на платформи која је коришћена у овом Програму.

 • 1. недеља
  • Почетни курсеви програмирања у наставним плановима и програмима гимназија и средњих стручних школа
  • Модел почетног курса програмирања: Израда стандардизованог модела почетног курса програмирања
  • Хибридно учење и модели хибридног учења
  • Хибридно учење и модели хибридног учења у почетној настави програмирања
  • Софтверска подршка отвореног кода за имплементацију хибридног учења
 • 2. недеља
  • Имплементација платформе за хибридну наставу почетног курса програмирања: софтверско окружење
  • Имплементација платформе за хибридну наставу почетног курса програмирања: припрема симулације часа
  • Имплементација платформе за хибридну наставу почетног курса програмирања: Симулација извођења часа

30

недеља: 2
бодова: 12

Цена је један динар по учеснику, али не мања од 30 динара за реализацију појединачног семинара.