Покрет и физичка активност као главни покретачи развојних процеса код деце са сметњама у развоју и инвалидитетом – савремени приступ

Каталошки број програма: 1079  

Не

Српски савез професора физичког васпитања и спорта, Благоја Паровића 156, sspfvs@gmail.com, 063249937

Миросалв Марковић, sspfvs@gmail.com, 0112086389, 0653331076

Рада Савић Кукољ, мастер професор физичког васпитања, Ош "Радивој Поповић"

Мирослав Марковић, доктор наука, Завод за унапређивање образовања и васпитања; Bojana Milićević Marinković, Doktor nauka, Fakultet za sport i turizam; Aлександар Ивановски, доктор наука, Висока спортска и здрваствена школа Београд; Душко Спасовски, Доктор медицинских наука, Медицински факултет Универзитета у Београду; Рада Савић Кукољ, мастер професор физичког васпитања, Ош "Радивој Поповић"

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређивање компетенција наставника за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у циљу достизања њихових максималних развојних капацитета и свестраног развоја личности применом иновативних метода рада.

-Упознавање наставника са законом и подзаконском регулативом о васпитању и образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом -Проширивање знања наставника о специфичностима деце са сметњама у развоју и инвалидитетом према класификацији сметњи у развоју -Продубљивање знања о савременом приступу и специфичностима рада са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у зависности од врсте ометености -Усавршавање практичних вештина за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом

По реализацији обуке полазници ће бити у стању да: - користе законску и подзаконску регулативу у планирању наставног процеса у васпитању и образовању деце са сметњама у развоју и инвалидитетом; - разликују врсте развојних сметњи, препознајући манифестне карактеристике ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом; - применe иновативне методe рада и креирају адекватне физичке активности са освртом на индивидуалне карактеристике сваког детета; - утичу на унапређивање тренутног моторичког статуса ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и достизање њихових максималних развојних капацитета

 • 1. дан
  • Законска и подзаконска регулатива која регулише рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом
  • Пауза
  • Класификација врста сметњи у развоју и манифестне карактеристике
  • Пауза
  • Специфичности у раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом
  • Паузе
  • Примена специфичних физичких активности у раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом
  • Пауза
  • ПИТАЊА, ДИСКУСИЈА И ПОДЕЛА СЕРТФИКАТА

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 3.000,00 динара. Спецификација: - путни трошкови предавача - закуп сале -освежење у паузама за све учеснике -сертификати -хонорари (бруто) за предаваче на семинару