Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Каталошки број програма: 166  

Не

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус, Цвијићева 22, 11000 Београд, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002

Сузана Мак, gaudeamusbg@gmail.com, 0621282002, 0621282002

Миљко Арсић, дипломирани економиста, Удружење за обуку радника у просвети - Гаудеамус

Миљко Арсић, дипломирани економиста, Удружење за обуку радника у просвети - Гаудеамус; Сузана Мак, дипломирани јапанолог - мастер, Удружење за обуку радника у просвети - Гаудеамус

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Унапредити компетенције наставника за конструктивно решавање конфликта и лоших међусобних односа. Унапредити вештине комуникације у самом колективу на свим нивоима, како код наставника тако и код ученика. Савладавање основа медијације.

Унапредити способност активног слушања саговорника како би препознали стилове понашања у конфликту и поставити се у односу на њих. Унапредити технику постављања отворених и затворених питања. Унапредити рефлексију, коришћење ја-ти реченица у решавању спорова и конфликта, развити емпатију (како ући у туђе ципеле) страна у сукобу, откривање зашто је до конфликта дошло и шта се желело постићи и у том смислу открити потребе и емоције сукобљених страна и навести их да сами дају идеје за решавање спорне ситуације.

По завршетку обуке учесници поседују технике да самостално раде на превенцији и конструктивном решавању конфликата, развијају комуникацију између ученика, између наставника и ученика и у самом колективу.

 • 1. дан
  • Алтернативне методе решавања конфликтних ситуација
  • Пауза
  • Вештине медијатора
  • Пауза
  • Преговарање и стилови преговарања
  • Пауза
  • Активно слушање и вештине комуникације
  • Пауза
  • Невербална комуникација
  • Пауза
  • Откривање потреба и емоција и дефинисање проблема и циља
  • Пауза
  • Брејнсторминг и договарање
  • Пауза
  • Разбијање стереотипа и предрасуда
  • Пауза
  • Решавање реалних ситуација
  • Пауза
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3000 динара. Спецификација: Надокнада за реализаторе - 2500, радни материјал за учеснике и материјал за реализацију радионица - 300, - 200 израда уверења. Путни трошкови и трошкови смештаја реализатора не улазе у цену (уколико се семинар реализује ван Београда).