Примена Мооdle платформе за дигитализацију наставног процеса

Каталошки број програма: 326  

Не

Висока техничка школа струковних студија , Kosovska 8, Kragujevac, office@vts.edu.rs, 034300990, 0343881418, 034335213

Natasa Aleksic, ingnaca78@yahoo.com, 034333749, 0693157225,

Наташа Алексић, mастер индустријског инжењерства, Висока техничка школа струковних студија

Владимир Недић, доктор наука, Висока техничка школа струковних студија; Татјана Миладиновић, доктор наука, Висока техничка школа струковних студија; Иван Петровић, доктор наука, Висока Техничка школа струковних студија

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапредити наставу применом Мооdle платформе у реализацији наставних садржаја обезбеђујући на тај начин бржу и ефикаснију апсорбцију знања како би настава постала динамичнија. Савремени приступ настави – дитализација процеса учења и подучавања.

Обучавање наставника савременим техникама за учење кроз примену Мооdle платформе уз стално допуњавање односно надоградњу знања кроз адекватне програме обуке. Као подршка модернизације процеса стручног усавршавања коришћењем програма за електронско учење, осмишљен је програм обуке за онлајн подршку наставним процесима коришћењем Мооdle платформе. Подршка наставницима за усклађивање наставног плана и програма са новим захтевима образовања, приближавањем европским тенденцијама и укључивање у европске стандарде дигитализације наставних процеса.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Примена Мооdle платформе за дигитализацију наставног процеса

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока техничка школа струковних студија, Радоја Домановића 12, Крагујевац Vladimir Недић, Татјана Миладиновић 24 3.47
2 Висока техничка школа струковних студија, Радоја Домановића 12, Крагујевац Vladimir Недић, Татјана Миладиновић 14 3.89
3 Висока техничка школа струковних студија, Радоја Домановића 12, Крагујевац Vladimir Недић, Татјана Миладиновић 14 3.87

Укупно учесника: 52 | Просечна оцена: 3.74