Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Каталошки број програма: 274  

Не

Помоћ породици, Земун, Угриновачки пут 63, stevanestorov@gmail.com, 063266878, 062588991

Виолета Несторов, violetanestorov@gmail.com, 0113170743, 062588991

Стеван Несторов, доктор дефектолошких наука , ОШ "Радивој Поповић"; НВО Помоћ породици; Виолета Несторов, доктор дефектолошких наука, ПУ "Савски венац" и НВО "Помоћ породици"; Љиљана Абрамовић Савић, доктор медиинских наука, НВО "Помоћ породици", Општа болница Medigroup ; Светомир Бојанин, доктор медиинских наука, Помоћ породици, Центар за логопедију др Несторов

Стеван Несторов, доктор дефектолошких наука , ОШ "Радивој Поповић"; НВО Помоћ породици; Виолета Несторов, доктор дефектолошких наука, ПУ "Савски венац" и НВО "Помоћ породици"

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Обучити учеснике да препознају тешкоће у учењу и понашању које су последица дисхармоничног развоја на предшколском и школском узрасту, да препознају потребу за додатном подршком и да предупреде последице које се одражавају на успех и понашање деце.

Програм омогућава да учесници разумеју ток сазнајног и моторичког развоја деце са циљем препознавања и отклањања тешкоћа са којима се суочавају деца са дисхармоничним развојем и сметњама у развоју. Циљ програма је да учесници науче да разликују дисхармонични развој од различитих сметњи у развоју код деце, да науче да пруже подршку кроз примену општих принипа реедукације психомоторике у раду са обе групе деце, да овладају вештинама подстицања развоја деце, да учесници науче да препознају потребе сваког детета, да овладају вештинама неконфликтног васпитања и да унапреде сарадњу са родитељима и колегама.

Учесници обуке ће стећи знања за унапређивање свих аспеката развоја деце како би превентивно деловали на појаву проблема у понашању и учењу који су последица дисхармоничног развоја. Биће оспособљени да препознају потребу за додатном подршком и да организују и пруже подршку деци са различитим облиима дисхармоничног развоја. Учесници ће научити да развијају стратегије за подршку развоју деце и активном укључивању у групу.

 • 1. дан
  • 1. Увод и упознавање
  • 2. Предуслови хармоничног развоја и успеха у учењу
  • 3. ПАУЗА
  • 4. Развој покрета, осећања и интелигенције и могућности подстицања развоја детета
  • 5.ПАУЗА
  • 6. Облици ране подршке детету
  • 7.ПАУЗА
  • 8. Неконфликтно васпитање у породици, вртићу и школи
  • 9. ПАУЗА
  • 10. Вежбе неконфликтног васпитања у породици, вртићу и школи
  • 11.ПАУЗА
  • 12. Реедукација психомоторике за децу са дисхармоничним развојем
 • 2. дан
  • 1. Дете, говорно- језички развој и комуникација
  • 2. ПАУЗА
  • 3. Деца са сензорним сметњама и поремећајима из спектра аутизма
  • 4. ПАУЗА
  • 5. Брига образовно - васпитне установе за децу и сарадња са породицом
  • 6. ПАУЗА
  • 7. Дисхармоничан развој
  • 8. ПАУЗА
  • 9. Дете са тешкоћама у учењу и понашању у вртићу и школи
  • 10. ПАУЗА
  • 11. Резиме програма и радионица

30

дана: 2
бодова: 16

3.500,00 динара по полазнику (у цену улазе трошкови хонорара за реализаторе и пратећи административни трошкови) За групу од 30 учесника цена је 105000 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО "Младост", Пирот Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 4
2 Основна школа за ученике са сметњама у развоју "Смех и суза" Стеван Несторов, Виолета Несторов 28 3.99
3 Основна и средња школа "др Светомир Бојанин" Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 3.96
4 Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" Стеван Несторов, Виолета Несторов 27 3.97
5 Предшколска установа "Вождовац" Стеван Несторов, Виолета Несторов 26 3.97
6 Музичка школа "Чаробна фрула", Студентски трг 5 Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 3.96

Укупно учесника: 171 | Просечна оцена: 3.98