Виртуелне образовне екскурзије

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 484  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Тања Плазинић, , Гимназија „Патријарх Павле“ Београд; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост“; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Тања Плазинић, , Гимназија „Патријарх Павле“ Београд; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”; Миљана Босијоковић, , Образовно креативни центар

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за планирање, израду и примену виртуелних екскурзија креираних путем Google Earth алата. Подизање квалитета часова и активновности захваљујући примени Google Earth алата којим се израђују виртуелне екскурзије.

Оспособљавање учесника за препознавање образовно-васпитних карактеристика образовних екскурзија. Развијање свести учесника о значају технологије као подршке реализацији активности образовних екскурзија. Упознавање учесника са појмовима виртуелне реалности и виртуелних екскурзија. Оспособљавање учесника за креирање плана виртуелне екскурзије. Оспособљавање учесника за коришћење алата Google Earth. Развијање вештина учесника потребних за израду виртуелних екскурзија. Оспособљавање учесника за представљање образовних садржаја путем виртуелних екскурзија. Оспособљавање учесника за употребу виртуелних екскурзија у дидактици часа или у активности у вртићу.

Након завршене обуке учесници ће бити у стању да: - препознају образовно-васпитне карактеристике виртуелних екскурзија, - повежу коришћење технологије са реализацијом активности везаних за образовне екскурзије, - разумеју појмове виртуелне реалности и виртуелних екскурзија, - разумеју могућност коришћења виртуелне реалности и виртуелних екскурзија у образовању и васпитању, - израде структиру и план виртуелне екскурзије, - користе алат Google Earth, - образовни садржај представе виртуелном екскурзијом - редизајнирају креиране виртуелне екскурзије, - планирају и организују наставне часове и активности у вртићу у којима је заступљена употреба виртуелних екскурзија.

  • 1. недеља
    • Школске екскурзије – циљ, значај и алтернативе
  • 2. недеља
    • Виртуелне екскурзије у Google Earth програму

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.