Истражујемо природне појаве

Каталошки број програма: 899  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Марија Бошњак Степановић, Доктор наука – методика наставе, Педагошки факултет у Сомбору

Сања Балаћ, Мастер учитељ, Педагошки факултет у Сомбору; Оља Маричић, Доктор наука – методика наставе, Педагошки факултет у Сомбору

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стручно усавршавање васпитача, учитеља и наставника о примени истраживачке методе у активностима и настави природних наука којима се унапређују природно-научне компетенције и еколошка свест предшколске деце и ученика основне школе.

- Упознавање полазника са различитим начинима (разговор, интервју, тест) откривања ученичких алтернативних (наивних) идеја. - Унапређење компетенција за методичку трансформацију наставних садржаја природних наука (кретање, топлота, звук, магнетизам, електрицитет итд.) применом научног метода у комбинацији са лабораторијско-експерименталном методом. - Оспособљавање за трансформацију алтернативних ученичких идеја у научне концепте (концептуална промена) који садрже појмове из области природних наука. - Унапређење вештина за припрему и извођење низa једноставних експеримената.

- Полазници познају различите начине (разговор, интервју, тест) откривања ученичких алтернативних (наивних) идеја. - Полазници су значајно унапредили компетенције за методичку трансформацију наставних садржаја природних наука (кретање, топлота, звук, магнетизам, електрицитет итд.) применом научног метода у комбинацији са лабораторијско-експерименталном методом. - Полазници су оспособљени за трансформацију алтернативних ученичких идеја у научне концепте (концептуална промена) који садрже појмове из области природних наука. - Полазници су унапредили своје вештине за припрему и извођење низa једноставних експеримената.

  • 1. дан
    • Алтернативне (наивне) дечије идеје о природним феноменима
    • Методичка трансформација природно - научних садржаја применом научног метода
    • Припрема и извођење једноставних експеримената - рад са експерименталним кутијама
    • Tрансформацију алтернативних ученичких идеја у научне концепте (концептуална промена)

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30 Сомбор Сања Балаћ, Оља Маричић 15 3.97

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.97