Инклузија – од педагошког профила до вредновања и оспособљавања кроз праксу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1109  

Да

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање, Господар Вучића 245, Београд, office@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628095607

Марина Обрадовић, marina.obradovic@vulkanznanje.rs, 0117456025, 0628005607

Данијела Милићевић, , ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд; Сунчица Ракоњац Николов, , ОШ „Ђура Даничић“, Београд; Светлана Миленовић, , ОШ „Ђура Даничић“, Београд

Данијела Милићевић, , ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд; Сунчица Ракоњац Николов, , ОШ „Ђура Даничић“, Београд; Светлана Миленовић, , ОШ „Ђура Даничић“, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање вештина запослених у основним и средњим школама за рад и комуникацију са ученицима којима је потребна додатна подршка у раду, наставницима за оснаживање у раду и родитељима за континуирану сарадњу са наставницима у циљу напредовања ученика.

Оспособљавање наставника да препозна особености сваког ученика коме је потребна додатна подршка у учењу и раду. Развијање вештина и компетенција за документацију потребну за извођење наставе. Предлог материјала за рад са учиницима којима је потребна додатна подршка. Коришћење класичних и свремених метода у обуци наставника и раду са децом и младима. Развијање вештина у комуникацији и континуираној сарадњи на релацији ученик – родитељ – наставник. Оспособљавање наставника да прилагоде критеријуме оцењивања у складу са потребама ученика у оквиру законске регулативе. Помоћ наставницима за континуирано праћење и вођење педагошке документације. Помоћ у изради тестова за малу матуру, односно годишњи тест за тестирање знања за ученике 4. разреда.

Оспособљавање наставника да планира и остварује наставу српског језика и књижевности са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, препознавање особености сваког ученика коме је потребна подршка у учењу и раду, израду документације потребне за извођење наставе, израду материјала за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка, затим развијање вештина у комуникацији и сарадњи са ученицима и родитељима, прилагођавање критеријума оцењивања.

  • 1. недеља
    • Инклузивно образовање – додатна подршка ученицима у образовању и васпитању
    • пауза
    • Тимови СТИО и ИОП
  • 2. недеља
    • Примена, евалуација,и евиденција

45

недеља: 2
бодова: 8

2500 динара (у трошкове су урачунати материјали и освежење)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов 21 3.95
2 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Светлана Миленовић 24 3.88
3 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Светлана Миленовић 28 3.96
4 Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Светлана Миленовић 40 3.92

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 3.93