Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Каталошки број програма: 190  

Не

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш, Војводе Путника 50/11, Ниш-Палилула, jovan@etstesla.ni.ac.rs, 069756494, 0628028175

Јован Ничковић, jovan@etstesla.ni.ac.rs, 018588582, 0628028175

Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла“ Ниш; Јован Ничковић, Мр, ЕТШ ,,Никола Тесла“ Ниш

Радоје Јевтић, Др, ЕТШ ,,Никола Тесла“ Ниш; Јован Ничковић, Мр, ЕТШ ,,Никола Тесла“ Ниш

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање нивоа свести о утицају дигиталних медија на здравље школске деце. Унапређивање компетенција наставника у циљу умањења штетних ефеката дигиталног доба.

Оспособљавање наставника за препознавање ситуација дигиталног насиља. Појачана професионална улога наставника у процењивању нивоа ризика од дигиталног насиља. Адекватно реаговање у ситуацијама са елементима дигиталног насиља. Оснажaвање одговорног понашања и смањивање злоупотребе савремених средстава у школској средини. Подизање свести о значају физичких активности ученика.

Проширивање знања из области препознавања и превенције дигиталног насиља и електронске екологије. Правилна употреба средстава савремених технологија са циљем очувања здравља ученика. Примена стеченог знања за побољшање квалитета рада у школи. Правовремено реаговање у ситуацијама са елементима дигиталног насиља. Подизање свести о неопходности јачања физичког здравља ученика, контролисаном употребом средстава дигиталних технологија.

 • 1. дан
  • 1. Средства савремених технологија и изазови дигиталног доба (са паузом)
  • 2. Утицај дигиталних технологија на здравље деце/ученика (са паузом)
  • 3. Злоупотреба средстава савремених технологија (са паузом)
 • 2. дан
  • 4.Нивои дигиталног насиља (са паузом)
  • 5. Препознавање, реакција, превенција и реституција у ситуацијама дигиталног насиља (са паузом)
  • 6. Завршна дискусија

30

дана: 2
бодова: 16

По учеснику цена износи 3500 дин. У цену је урачуната надокнада предавачима, радни материјал и освежење. Цена путних трошкова је урачуната за удаљености до 50 км. За удаљености које су веће од 50 км рачунају се путни трошкови који обухватају цену горива и путарине.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија Алексинац Радоје Јевтић, Јован Ничковић 29 3.91
2 ОШ ,,Стеван Синђелић" Ниш-Каменица Радоје Јевтић, Јован Ничковић 30 3.84
3 ОШ ,,Десанка Максимовић" Чокот Радоје Јевтић, Јован Ничковић 30 3.95

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.9