„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Каталошки број програма: 224  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755

Снежана Васић, Дипломирани психолог, Основна школа „Милан Ракић“ Мионица

Слађана Ранковић, Професор разредне наставе, ОШ „Милан Ракић“ Мионица; Снежана Васић, Дипломирани психолог, Основна школа „Милан Ракић“ Мионица

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање постигнућа ученика и њиховог психофизичког развоја кроз примену различитих техника управљања временом и техника за контролу стреса.

- Овладавање техникама за управљање временом - Упознавање са појмом прокрастинација (одлагање или одгађање нечег непријатног до извесног времена у будућности, одлагање школских обавеза) и начинима за превазилажење овог проблема. - Идентификовање чиниоца који доводе до развоја прокрастинације и развој вештина за помоћ ученицима да превазиђу ово стање. - Упознавање са стресом и стресорима на радном месту и burnout синдромом (синдромом сагоревања на послу). - Овладавање техникама за управљање и контролу стреса и анксиозности - Упознавање са техником за доношење одлука - Развој комуникације и сарадње између ученика, ученика и наставника, наставника и родитеља - Развој мотивације за учење - Развој самопоуздања код ученика

Очекује се да ће полазници кроз рад на себи, стећи знања и вештине које могу применити у раду са ученицима и њиховим родитељима, индивидуално и групно, кроз часове одељењске заједнице или родитељске састанке, а све у циљу унапређивања постигнућа ученика у школи и унапређивања психофизичког развоја. Полазници ће научити и како да организују своје време да буду продуктивни и задовољни, али и како да на своје ученике пренесу вештине управљања временом како би и сами ученици били успешнији и задовољнији.

 • 1. дан
  • Крадљивци времена
  • Актуелна и жељена расподела времена
  • Пауза
  • „Ајзенхауеров матрикс“
  • Пауза
  • Крадљивци времена у учењу и прокрастинација
  • Пауза
  • Акциони план – постављање циља и прављење плана активности
  • О стресу и Бурнаут синдрому - као последици лоше организације времена и преоптерећености обавезама
  • Сумирање, упутства за домаћи задатак и попуњавање евалуационих листића

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 47.000,00 ). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Шабац Слађана Ранковић, Снежана Васић 28 3.94
2 ОШ "Рудовци" , Рудовци Слађана Ранковић, Снежана Васић 24 3.98
3 ОШ ,,Јан Амос Коменски'', Маршала Тита 76, Кулпин Слађана Ранковић, Снежана Васић 30 3.99
4 Центар за стручно усавршавање Шабац Слађана Ранковић, Снежана Васић 28 3.98

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.97