ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености исхода

Каталошки број програма: 357  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Гордана Рацков, Доктор наука , ОШ „Свети Сава“, Кикинда; Арпад Пастор, Мастер , ОШ „Свети Сава“ Кикинда и Техничка школа Кикинда

Гордана Рацков, Доктор наука , ОШ „Свети Сава“, Кикинда; Арпад Пастор, Мастер , ОШ „Свети Сава“ Кикинда и Техничка школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталних компетенција наставника да стварају и уређују датотеке на интернету сараднички с другим наставницима. Оспособљавање наставника да креирају онлајн учионицу и да израђују тестове за проверу остварености исхода у настави.

Стицање знања о програмима за стварање и уређивање датотека на интернету сарађујући с другим корисницима. Развијање способности креирања питања у електронској форми, коришћењем различитих типова питања и програмских алата. Оспособљавање наставника за креирање и коришћење онлајн учионице, позивање ученика и других наставника, као и праћење напредовања ученика у онлајн учионици. Стицање знања за постављање наставних материјала, задатака и електронских тестова за проверу остварености исхода, комуникација са ученицима и другим наставницима, као и реализација видео часа са ученицима или видео седница одељењског већа у онлајн учионици. Стицање знања за проверу остварености исхода електронским путем помоћу различитих алата у школи.

Наставници ће бити оспособљени за примену следећих тема: - употреба дигиталних уређаја у настави - израда образовног материјала самостално или сараднички коришћењем Google докумената и презентација - израда тестова коришћењем Google упитника - креирање Google учионице, позивање ученика и наставника, праћење напредовања ученика и комуникација са њима у учионици - постављање наставних материјала, задатака и електронских тестова у Google учионици - реализација видео часова са ученицима или видео седница одељењског већа на Google учионици - прављење тестова коришћењем програма Пликерс и Кахут. Савладавањем и применом ових тема наставник ће утицати на повећање мотивисаности ученика за изучавање наставних садржаја и његово разумевање.

 • 1. дан
  • Блумова дигитална таксономија
  • Гугл диск: дељени документи, гугл документи
  • Гугл упитник
  • Гугл учионица и видео конференција
  • Пликерс и Каху

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Гордана Рацков, Арпад Пастор 16 3.97

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.97