Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Каталошки број програма: 347  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Музафер Сарачевић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Новом Пазару (матична установа)

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Ремзо Дестовић , Дипломирани информатича, ОШ „Јован Јованвоић Змај“; Музафер Сарачевић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Новом Пазару (матична установа) ; Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за израду интерактивних садржаја и њихову примену у складу са потребама савремене наставе.

Оснаживање компетенција наставника за примену основа е-учења у својој наставној пракси; Оспобљавање наставника за израду и примену интерактивних наставних садржаја у настави. Оспособљање наставника за израду интерактивних садржаја за електонске провере знања и оцењивање и њихову примену у настави.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити: -Оспособљени да користе алате за израду интеркативних наставних садржаја ради успешније реализације своје наставе. -Оснажени за примену основа е-учења у својој наставној пракси; -Оспобљени за израду и примену интерактивних наставних садржаја у настави. -Оспособљени за израду интерактивних садржаја за електронске провере знања и оцењивање и њихову примену у настави.

 • 1. дан
  • Увод
  • Основе е-учења
  • Пауза
  • Психологија е-учења и педагогија е-образовања
  • Пауза за ручак
  • Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави
  • Пауза
  • Алати за електронско оцењивање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.