Активно учење у настави математике

Каталошки број програма: 403  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Бранислав Поповић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Крагу

Небојша Икодиновић, доктор математичких наука, Математички факултет, Београд; Слађана Димитријевић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевац; Ненад Вуловић, Доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука Универзитета уКрагујевцу; Александар Миленковић, доктор методике наставе математике, Природно – математички факултет Универзитета у Кра; Ненад Стојановић, Доктор математичких наука, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Сузана Алексић, доктор наука-математичке науке, Природно-математички фаултет у Крагујевцу; Бранислав Поповић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет Универзитета у Крагу; Мирјана Кандић, , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Повећавање стручних (математичких и дидактичко-методичких) компетенција наставника ради eфиксанијег остваривања циљева и задатака наставе математике у основним (млађим и старијим разредима) и средњим школама.

Оспособљавање наставника да понуде разноврсне начине вођења часова на којима ће ученици мислити и закњучивати, активно учествовати у обради програмских садржаја. Учесницима програма ће бити дати примери реализације тема из математике коришћењем херуистичког метода Ђерђа Поље, метода активног учења/наставе Ивана Ивиће, експеримената, модела и занимљивих задатака из праксе-живота. Тражење ефикасних и конкретних начина да се ученици заинтересују за наставни садржај и њихово активно укључивање у наставу је посао без краја. Зато ће у другом делу програма учесници кроз радионицу дати свје виђење ових метода, свој креативни допринос теми. Циљ је да наставници стекну осећај када и какав метод, модел или експеримент би требало користити.

Повећане стручне (математичке и дидактичко-методичке) компетенције наставника за eфиксано остваривања циљева и задатака наставе математике у основним (млађим и старијим разредима) и средњим школама. Наставници су способани да избором одговарајућих метода понуде разноврсне начине вођења часова (сценарије часова) на којима ће ученици мислити и закњучивати, активно учествовати у обради програмских садржаја.

 • 1. дан
  • Херуистички метод Ђерђа Поље
  • Активно учење/настава
  • Експерименти и модели
  • Задаци из праксе-живота
  • Радионица – прављење сценарија
  • Презентовање направљених сценарија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.