„Превенција и инклузија кроз форум-театар“

Каталошки број програма: 220  

Не

ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2 Крагујевац 34 000, osmilutinidraginjatodorovic@gmail.com, 034332712, 034304206 , 034304205

Светлана Андријанић, svetlana.andrijanic@mdt.edu.rs, 034366959, 0642789150

Светлана Андријанић, Професор разредне наставе, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац

Светлана Андријанић, Професор разредне наставе, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац; Зорица Милетић, Професор југословенских књижевности и ср, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац; Анка Дедовић, Професор француског језика и књижевности, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Општи циљеви програма су: - демократизација друштва - повећање толерантности, емпатије, саосећајности, хуманости - превенција дискриминације, насиља, болести зависности.

Специфични циљеви програма су: - развој компетенција наставника за комуникацију и сарадњу, али и за подршку развоју личности детета и ученика - едуковати наставнике да користе форум-театар за превентивно деловање на ученике у сузбијању насиља и превенцији болести зависности и да укључују децу са сметњама у развоју и децу из маргинализованих група у редовно школовање - „разоружавање“ насилника, оснаживање жртава и „узбуркавање“ јавности (усмерити окружење на помоћ при решавању догађаја, пре него што им они постану доживљаји) кроз форум-театар (интерактивно позориште, партиципативну драму) - развој комуникацијских вештина (моћ дијалога).

Очекује се да ће наставници побољшати васпитни рада са ученицима, кроз форум-театар и да ће утицати на подизање свести код ученика да постану активни борци за своја права, да буду одговорни према себи и другима, да не конзумирају психоактивне супстанце, да не буду агресивни, да буду толерантни према деци са сметњама у развоју или деци из маргинализованих група.

 • 1. дан
  • Форум-театар (интерактивно позориште, партиципативна драма)
  • Позоришне игре
  • Пауза
  • Креирање представа
  • Пауза
  • Правила форум-театра
  • Пауза
  • Извођење представа, уз форумовање

30

дана: 1
бодова: 8

- 1000 динара (надокнада предавачима и радни материјал) - плус путни трошкови за два реализатора из Крагујевца

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ђорђе Симеоновић" Подгорац код Бољевца Светлана Андријанић, Анка Дедовић 30 3.98
2 ОШ "Бранко Крсмановић" Доња Мутница Параћин Светлана Андријанић, Зорица Милетић 14 3.99
3 ОШ "Браћа Миленковић" Шишава, Власотинце Светлана Андријанић, Анка Дедовић 30 3.98

Укупно учесника: 74 | Просечна оцена: 3.98