Индивидуални образовни план - корак у пракси

Каталошки број програма: 244  

Не

Ресурсни центар Знање, Симе Игуманова 18/67 Београд, rcznanje2000@gmail.com, 0117823372

Снежана Нишевић, snezanisevic@gmail.com, 0117823372, 0605609560

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Снежана Нишевић, доктор наука, Основна школа "Бошко буха"; Снежана Николић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, Основна школа "Бошко Буха"; Данијела Илић-Стошовић, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
васпитач у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Развијање вештина запослених у образовању за израду, примену и праћење ИОП-а.

Стицање и унапређивање вештина полазника за: 1. детекцију посебних потреба ученика у образовању 2. дефинисање циљева, исхода и стратегија у примени ИОП-а 3. праћење и вредновање ИОП-а

Полазници обуке детектују посебне потребе ученика у образовању, креирају ИОП кроз дефинисање циљева и стратегија и познају начине и процедуру праћења и вредновања ИОП-а

  • 1. дан
    • Индивидуални образовни план - опште одреднице
    • Креирање, праћење и вредновање ИОПа

30

дана: 1
бодова: 8

3.500,00 РСД укључује штампани материјал за учеснике обуке, радни материјал за рад на обуци, стручне и административно техничке трошкове едукације