Digital Competences Bootcamp (Радионица дигиталних компетенција)

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 950  

Да

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука, Јове Илића 165, Београд, fpn@fpn.bg.ac.rs, 0113092999

Драгана Филиповић, dragana.filipovic@fpn.bg.ac.rs, 0113092890, 0600887443

Драгана Филиповић, професор енглеског језика и књижевности, Универзитет у Београду - Факултет политичких наука

Јелена Спасић, , Школа за учење страних језика “Оxford School”; Марија Пејатовић, , Школа страних језика “Оxford School”’

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је да наставници енглеског језика унапреде дигиталне вештине и компетенције које ће моћи да примене у планирању и реализацији наставног процеса.

- оснаживање компетенција наставника у вези са извођењем хибридне наставе - оснаживање компетенција наставника у вези са извођењем наставе онлајн - унапређивање вештина и компетенција за прилагођавање наставних циљева у условима хибридне и онлајн наставе - стицање вештина и компетенција за прилагођавање наставних метода у условима хибридне и онлајн наставе - стицање вештина и компетенција за коришћење онлајн платформи за учење као што је My English Lab - стицање вештина и компетенција за коришћење дигиталних наставних материјала - стицање вештина и компетенција за евалуацију рада ученика у условима хибридне и онлајн наставе - мотивисање ученика у условима хибридне и онлајн наставе

Очекује се да ће након завршеног програма стручног усавршавања учесници бити у стању да препознају потребу за иновативним и савременим технолошким достигнућима у настави и да их успешно користе; да успешно испланирају и реализују наставни процес у ком се настава одвија хибридним моделом или наставом на даљину (онлајн); да успешно реше проблеме настале хибридном наставом, односно наставом на даљину; да мотивишу ученике на учење у условима хибридне и онлајн наставе; оцене рад и постигнућа ученика у условима хибридне и онлајн наставе.

 • 1. недеља
  • Shifting Goals And Changing Focus: Introduction (Померање циљева и промена фокуса: увод)
  • Пауза
  • Shifting Goals And Changing Focus (Померање циљева и промена фокуса)
  • Пауза
  • Changed Focus (Промењен фокус)
 • 2. недеља
  • The World Turned Upside Down (Свет окренут наопачке)
  • Пауза
  • Supporting Hybrid Teaching In Chaotic Times - Part 1 (Подршка хибридној настави... - Део 1)
  • Пауза
  • Supporting Hybrid Teaching In Chaotic Times - Part 2 (Подршка хибридној настави... - Део 2)
 • 3. недеља
  • Keeping It Authentic When Everything Feels So Artificial - Part 1 (Чувајте аутентичност... - Део 1)
  • Пауза
  • Keeping It Authentic When Everything Feels So Artificial - Part 2 (Чувајте аутентичност... - Део 2)
  • Пауза
  • Keeping It Authentic When Everything Feels So Artificial - Part 3 (Чувајте аутентичност... - Део 3)

45

недеља: 3
бодова: 12

Бесплатно