Подршка дечјој игри у вртићу

Каталошки број програма: 842  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, ; Љиљана Шарковић, , ПУ"Пчелица"Сремска Митровица

Драгана Ађански, , ПУ ,,Пчелица“, Сремска Митровица; Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, ; Љиљана Шарковић, , ПУ"Пчелица"Сремска Митровица

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Оспособљавање васпитача у предшколској установи и медицинских сестара - васпитача за пружање подршке дечјој игри.

- Разумевање специфичности дечје игре и њених функција у развоју и васпитању предшколског детета. - Обучавање учесника за посматрање, праћење и документовање дечје игре као основе за планирање подршке. - Обучавање учесника за примену различитих стратегија подршке одраслих дечјој игри и у игри. - Мотивисање учесника за преиспитивање својих схватања о игри и начина на који подржавају дечју игру.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени: - за континуирано посматрање, праћење и документовање података о дечјој игри, као основ за планирање подршке. - да пружају подршку дечјој игри кроз организовање стимулативног окружења за игру и обезбеђивање довољно времена за игру. - да пружају подршку дечјој игри кроз различите начине интеракције са децом у игри. - да преиспитују и мењају своја схватања и свој приступ дечјој игри.

 • 1. дан
  • Уводна активност / Представе васпитача о дечјој игри
  • Шта је игра и зашто је важно подржати је у програму
  • Пауза
  • Игра у програмима и пракси предшколског васпитања
  • Стратегије подршке дечјој игри - (ре)организовање окружења за игру
  • Пауза за ручак
  • Стратегије подршке дечјој игри – интеракција са децом у игри
  • Пауза
  • Посматрање, праћење и документовање дечје игре
  • Завршне активности и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара (хонорар за аутора и реализаторе; радни материјал: папир А4 формат, чарт папир, штампани материјали, оловке, маркери, лепљива трака; путни трошкови реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU"Pčelica", vrtić "Leptirić", Petra Preradovića 51, Sremska Mitrovica Драгана Ађански, Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 29 3.97
2 ПУ"Радосно детињство" , Нови Сад, ул.Павла Симића бр.9 Драгана Ађански, Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 27 3.67
3 Предшколска Установа "Наша радост" Суботица, вртић "Зека", Гундулићева 39, 24000 Суботица Драгана Ађански, Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 30 3.98
4 Вртић "Плави чуперак", Ђуре Јакшића 3, Вршац Драгана Ађански, Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 28 3.99
5 Предшколска установа Зрењанин, Вртић"Цврчак", Ивана Мажуранића бб, Зрењанин Драгана Ађански, Љиљана Шарковић 29 4
6 ПУ"Пчелица", Вртић"Бубамара", Блок 112 бр.56, Апатин Драгана Ађански, Гордана Мијаиловић, Љиљана Шарковић 25 3.99

Укупно учесника: 168 | Просечна оцена: 3.93