Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Каталошки број програма: 287  

Не

Удружење наставника "ДУГА", Београд, Војводе Степе 66, udruzenjenastavnikaduga@gmail.com, 063349521, 062383031

Вељко Стојановић, veljkostojanovic90@gmail.com, 0114092532, 063349521

Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике

Душко Ракић, дипломирани историчар, Техничка школа Ваљево; Александра Поповић, дипломирани историчар, Гимназија „Светозар Марковић“; Оливера Вуковић, дипломирани историчар, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Предраг Нешовић, , МПНТР – ШУ Ниш; Ана Настић, дипломирани историчар, Техничка школа „Милета Николић“ Аранђеловац; Јелена Јеврић, Мастер историчар, Основна школа „Јеврем Обреновић“ Шабац; Вера Дујаковић, Мастер историчар, Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професионално оснаживање наставника за примену савремених приступа, метода и техника у настави историје, ради развијања компетенција ученика (предметна и специфичне компетенције).

→Упознавање учесника са: - предметном компетенцијом за наставни предмет Историја (основно и средње образовање); - специфичним компетенцијама за наставни предмет Историја (основно и средње образовање); - приступима, методама и техникама који доприносе развоју компетенција ученика; →Оснаживање полазника за: - повезивање кометенција дефинисаних за наставни предмет Историја са кључним компетенцијама за целоживотно учење; - планирање процеса наставе и учења предмета Историја на основу компетенција; - планирање активности ученика које доприносе развоју компетенција; - повезивање активности ученика са приступима, методама и техникама који доприносе развоју компетенција за наставни предмет Историја и кључних компетенција.

Учесник: →је упознат са предметном и специфичним компетенцијама за наставни предмет Историја (основно и средње образовање); →повезује компетенције за наставни предмет Историја (опште и специфичне) са кључним компетенцијама за целоживотно учење; →планира реализацију наставе предмета Историја оријентисану на развој компетенција ученика; →планира активности ученика у односу на компетенције; →планира приступе, методе и технике у складу са планираним активностима ученика и компетенцијама; →прави план у коме су на логичан начин повезане компетенције са активностима, методама и техникама.

 • 1. дан
  • КОМПЕТЕНЦИЈЕ
  • ПАУЗА
  • ПРИСТУПИ, МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ
  • ПАУЗА
  • ПЛАНИРАЊЕ ТЕМЕ ЗАСНОВАНЕ НА САВРЕМЕНОМ ПРИСТУПИМА, МЕТОДАМА И ТЕХНИКАМА
  • ПАУЗА
  • ДАЉИ КОРАЦИ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ОБУКЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу од 30 полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал, освежење за учеснике семинара и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 "Прва нишка гимназија Стеван Сремац", Вожда Карађорђа 27, Ниш Биљана Стојановић, Вера Дујаковић 19 3.94
2 ОШ "Андра Савчић", Јована Дучића 5, Ваљево Душко Ракић, Биљана Стојановић 22 3.92

Укупно учесника: 41 | Просечна оцена: 3.93