Учење кроз дијалог - жива библиотека

Каталошки број програма: 205  

Не

ОШ "Коста Трифковић", Нови Сад, Берислава Берића 2, skola@kostatrifkovicns.edu.rs, 021444063, 0216442490 , 021443143

Драгана Бенић, benic.dragana@gmail.com, 0216337880, 0646130808

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Ивана Инић, Магистар методике наставе математике, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Драгана Бенић, професор историје, ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад; Ивана Инић, Магистар методике наставе математике, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Драгана Бенић, професор историје, ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Повезивање формалног и неформалног образовања увођењем концепта жива библиотека у школе; Оспособљавање наставника да креирају услове у којим ученици уче путем разговора са “живим књигама”.

Упознавање са концептом у ком су извор знања “живе књиге”-конкретни људи са својим специфичним животним искуствима; Афирмација непосредног и конструктивног дијалога у безбедном окружењу између ученика и особа који припадају различитим социјалним, религијским заједницама, као и маргинализованим и стигматизованим групама са којима најчешће не би имали прилику да комуницирају; Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика и за промовисање социјалне инклузије; Развијање компетенција наставника за интеркултурално образовање; Упознавање са начинима на које се жива библиотека може применити у настави различитих предмета и осталим школским активностима; Укључивање родитеља и локалне заједнице у реализацију концепта.

Наставници су: упознати са концептом жива библиотека и њеним циљевима, оспособљени да ову неформалну методу уведу у формално образовање, оспособљени да планирају, реализују и евалуирају живу библиотеку, оснажени да промовишу интеркултурално грађанско образовање у школама, упознати са начинима на које се жива библиотека може применити у настави различитих предмета и ваннаставним активностима (нпр. у сврху професионалне оријентације ученика), оснажени да промовишу методу живе библиотеке међу колегама. Наставници примењују иновативни приступ у борби против стигме, стереотипа и предрасуда и стварања толерантне и солидарне заједнице; Наставници мотивишу родитеље и локалну заједницу за учешће у реализацији живе библиотеке у школама.

  • 1. дан
    • Учење кроз дијалог - Жива библиотека

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке је 3000 динара по учеснику. У цену обуке урачунати су: хонорари аутора х3, хонорари реализатора х3, трошкови припреме материјала.