Управљање тимовима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 156  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор;

Јелена Вемић Ђурковић, Професор, Универзитет Едуконс, Факултет Пословне економије; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Катерина Пајић, , Економско-трговинска школа Бор

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција за стварање, вођење, оцењивање успешности школских и предшколских тимова. Оснаживање вештина комуникације и сарадње у оквиру тима а тиме и подизање квалитета рада установе.

Упознавање полазника са сврхом, одликама и предностима доброг тима. Препознавање различитих потреба и улога у тиму и самопроцена полазника као члана тима. Оспособљавање полазника да креира функционалан тим састављен од колеге и ученика/деце. Унапређење комуникацијских и вештина преговарања и мотивисања. Оспособљавање полазника за решавање проблема у тиму. Оспособљавање полазника за вођење састанака, делегирање послова и одговарање изазовима који се у раду тима јављају. Оспособљавање полазника за повећање продуктивности тима. Оспособљавање за самопроцену вођења тима, оцењивање рада и успешности тима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаШта је тим?2. недељаСтварање продуктивног тима3. недељаВођење тима4. недељаРешавање проблема у тиму5. недељаОцењивање успешности тимаАнализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 24 3.86
2 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 33 3.91
3 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.96
4 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 49 3.96
5 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 39 3.96
6 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 41 3.98
7 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 30 3.97
8 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 8 3.93
9 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 37 3.97
10 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 20 3.98
11 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 59 4
12 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 36 3.97
13 Зоран Милојевић, Катерина Пајић 23 3.97

Укупно учесника: 422 | Просечна оцена: 3.96