Тестови и оцењивање

Каталошки број програма: 582  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин, 35257 Дреновац бб, udruzenjevetforum@gmail.com, 0643344771, 035546224,

Јовица Јевтић , jocageog@gmail.com, 035546224, 0643344771,

Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар; Нада Вуканић, , Економско-трговинска школа Бечеј; Милица Стевановић, , Економска школа Ниш; Јовица Јевтић, мр, Економско-трговинска школа, Параћин; Саша Манић, , Правно-пословна школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин;

Александра Бакрач, , Економско трговинска школа, Бечеј; Ана Петрович, , ЕТШ ''Вук Караџић'' - Стара Пазова; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, , Економска школа Ниш; Драган Петровић , , Економско-трговинска школа Зајечар;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање учесника за оцењивање у складу са циљевима и исходима предмета путем тестова сачињених од задатака знања, ситуацијских задатака и задатака случајева и путем креирања критеријума и индикатора за оцењивање других активности ученика

Оспосбљавање учесника за израду теста са освртом на Правилникe о оцењивању за основно и средње образовање и васпитање, Блумову таксономију, циљеве и исходе предвиђене за предмет и метријске карактеристике теста - валидност, објективност, поузданост, осетљивост. Оспособљавање учесника да креирају ситуацијке задатаке и задатке случајеве из реалног живота. Развијање вештине структурисања задатака по Блумовој таксономији. Оспосбљавање учесника за формативно оцењивање и упознавање са осталим видовима оцењивања у настави. Стицање знања о специфичностима и сложености оцењивања усменог доприноса настави, групног рада, презентације и есеја. Израда и употреба различитих формулара са релевантним критеријумима и индикаторима за оцењивање.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна радионица – O оцењивањуПаузаКомплексност оцењивања ПаузаВрсте задатака за тест знањаПаузаИзрада кључа решења и бодовање задатака2. данСитуацијски задаци и задаци случајеви за тестПаузаСтруктурисани и неструктурисани ситуацијски задаци-креирање задатака и модела решењаПаузаСтруктурисани и неструктурисани задаци случајеви-креирање задатака и модела решењаПаузаКомплетирање теста и мерење метријских карактеристика3. данОцењивање усменог доприноса наставиПаузаОцењивање групног радаПаузаОцењивање презентацијеПаузаОцењивање есеја и вредновање програма

30

дана: 3
бодова: 24

Цена програма износи 3.500,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа; Карађорђева 52 Књажевац Ана Петрович, Дејан Пејчић 30 3.92
2 Економска школа Ниш; Мајаковског 2 Ниш Александра Бакрач, Дејан Пејчић 30 3.94
3 Економска школа Ниш; Мајаковског 2 Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.95
4 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ Александра Бакрач, Ана Петрович 22 3.95
5 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.94
6 OШ"Вук Караџић" Дероње Александра Бакрач, Ана Петрович 29 3.86
7 ОШ "Никола Тесла" Бачки Брестовац Александра Бакрач, Ана Петрович 26 3.91
8 Гимназија "Бора Станковић" Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.98
9 ОШ Милош Црњански Српски Итебеј Александра Бакрач, Ана Петрович 30 3.91
10 Геодетска техничка школа, Милана Ракића 42, Београд Ана Петрович, Зорица Караић-Шибалић 27 3.94
11 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Ана Петрович, Зорица Караић-Шибалић 27 3.96
12 Гимназија "Бора Станковић" Ниш; Вожда Карађорђа 27 Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.95
13 ОШ "Јован Поповић" Чока Александра Бакрач, Ана Петрович 28 3.97

Укупно учесника: 369 | Просечна оцена: 3.94