"Неговање вредности у међуљудским односима"

Каталошки број програма: 790  

Не

Центар за неформално образовање Други корак, Црногорска 33, Нова Пазова, centar.drugikorak@gmail.com, 0653229588, 0631156025

Споменка Дивљан, sdradost@yahoo.com, 022322958, 0653229588

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Светлана Бошњак, /, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Љубица Поповић, Мастер педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Светлана Бошњак, /, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција В-О кадра за креирање реалног програма и подстицајне средине за развој социјалних вештина код деце и неговање животних вредности у међуљудским односима, у вртићу/породици/локалној средини.

Освешћивање о значају неговања животних вредности у раду са децом и одраслима.Упознавање са могућностима подстицања дечјег развоја и унапређивања квалитета реалног програма кроз неговање животних вредности.Упознавање са могућностима укључивања породице и ЛС у живот и рад вртића кроз неговање вредности у међуљудским односима.Подстицање развоја социјалних вештина,ангажованости,животности,интегрисаности и усмерености на односе са вршњацима и одраслима.Подстицање креирања средине за учење и развој у којој се сваки учесник добро осећа и има могућности да се активира на различите начине.Упознавање са могућностима унапређења реалног програма и промовисања вредности у вртићу,породици и ЛС.Развијање осећаја припадности ужој и широј заједници.

Учесници ће знати да унапређују социјалне вештине код деце и одраслих за неговање животних вредности у међуљудским односима.Моћи ће да унапређују квалитет реалног програма кроз подстицање и неговање животних вредности у свакодневном раду са децом и одраслима.Умеће да креирају подстицајну средину за учење и развој сваког детета.Ојачаће компетенције за подршку развоју детета,примењујући принципе животности,ангажованости,интегрисаности,аутентичности и усмерености на односе.Ствараће прилике за укључивање породице,уважавајући перспективу родитеља и добробит детета,кроз развијање партнерства са породицом/ЛС.Примењиваће вештине израде „Пројектних паноа“ и сарадње са породицом/ЛС.Развијаће и промовисати неговање животних вредности у породици/ПУ/ЛС

 • 1. дан
  • „НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ“.
  • Пауза
  • „НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – ПОРОДИЦА, ВРТИЋ, ЗАЈЕДНИЦА“
  • Пауза
  • „ПЕВАЈ, ИГРАЈ, СЛИКАЈ, СТВАРАЈ И ВРЕДНОСТИ РАЗВИЈАЈ“
  • Пауза
  • „НЕГОВАЊЕ ВРЕДНОСТИ – ВИДИТЕ СВИ, ДА ВОЛИМО МИ“

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара по учеснику нето. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјал за учеснике и хонорари за реализаторе програма. У цену нису урачунати путни трошкови за реализаторе и освежење током обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Centar za stručno usavršavanje Čačak, Cara Dušana bb, Čačak Љубица Поповић, Светлана Бошњак 26 4
2 PU "Pčelica", vrtić "Zvezdica", ul. Marko Peričin Kamenjar 16, Sremska Mitrovica Љубица Поповић, Светлана Бошњак 30 3.99

Укупно учесника: 56 | Просечна оцена: 4