Сарадничко учење, учење за савремени живот

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 735  

Да

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево; Вишња Васиљевић, Дипломирани историчар, ОШ Иво Андрић,Радинац,ОШ Б.Радичевић,Смедерево

Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево; Вишња Васиљевић, Дипломирани историчар, ОШ Иво Андрић,Радинац,ОШ Б.Радичевић,Смедерево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција запослених у обазовању за ефикаснији приступ образовно-васпитном раду и процесу учења кроз коришћење техника сарадничког учења уз ИКТ алате.

Јачање професионалних капацитета полазника за планирање и примену сарадничког учења у настави уз употребу ИКТ алата, са циљем : - проширивања знања о сарадничком учењу, његовој примени и значају за развој кључних компетенцијa за целоживотно учење; - оснаживања за коришћење техника сарадничког учења кроз директно учестовање у једном од он-лајн облика сарадничког учења (Sutori); - мотивисања учесника за коришћење он-лајн алата и ИКТ технологија у пројектној и другим облицима наставе где се користи сарадничко учење ; - оспособљавања учесника обуке за коришћење и креирање инструмената који омогућавају кооперативно учење; - оснаживања наставника да правилним оцењивањем сарадничког рада подстакну ученике на веће залагање.

- Учесници ће бити упознати са различитим начинима за организовање и вредновање сарадничког учења. - Учесници оспособљени за рад са ИКТ алатима за сарадничко учење: Sutori, Padlet, Tricider, Google Docs, Google forms, Google slides, Dotstorming, Linoit, и упознати са могућностима e-Twinning портала. - Учесници, наставници и васпитачи, ће у свој рад више укључивати сарадничко учење уз помоћ неких од ових алата, а стручни сарадници ће помагати наставницима и васпитачима у организацији сарадничког учења у пракси.

 • 1. недеља
  • Сарадничко учење
 • 2. недеља
  • Од групе ка тиму
 • 3. недеља
  • Сарадничко учење уз помоћ ИКТ алата
 • 4. недеља
  • Сараднички рад на пројектима

45

недеља: 4
бодова: 32

3000 динара по учеснику семинара Укључује надокнаду за реализаторе и штампање уверења.