Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Каталошки број програма: 155  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Светлана Петровић, Спец. политиколог-медијација,д. педагог, Техничка школа ; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус

Светлана Петровић, Спец. политиколог-медијација,д. педагог, Техничка школа ; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Дубравка Михајловић, Мастер андрагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Сара Ристић, дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус - Europass центар

васпитни рад

наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Подршка запосленима који су укључени у програме образовања одраслих како би упознали област КВиС и своју улогу у овој области, како да би могли да реализују активности КВиС по представљеним моделима уз прилагођавање потребама полазника које обучавају

Учесници обуке имају прилику да кроз ову обуку сазнају о: основним појмовима у области каријерног вођења и саветовања (КВиС), улози активности КВиС у образовним програмима за одрасле; смерницама за креирање и извођење активности, као и ресурсима доступнима на европском и националном нивоу које им стоје на располагању. Након обуке учесници ће моћи да препознају у којим областима свог рада се већ баве темом КВиС, како КВиС активности могу да им буду подршка у наставном процесу и у ком делу програма који спроводе могу да развију нове активности за своје полазнике. Учесници ће имати прилику и да се додатно упознају са Правилником о стандардима услуга КВИС и планирају начин примене истог у својој организацији.

Након обуке учесник: • Поседује основне информације о: кључним појмовима у области КВиС, политикама и ресурсима на националном и европском нивоу, различитим активностима КВиС намењених полазницима у контексту образовних програма за одрасле, • Идентификује разлоге, значај и позицију КВиС у свакодневним активностима образовања одраслих (ОО), • Уме да препозна теме у области КВиС које су релевантне за полазнике програма ОО, • Разуме везу између различитих активности и вештина управљања каријером, • Препознаје КВиС активности које већ спроводи у свом раду, • Уме да од понуђених изабере и прилагоди активности КВиС које може да спроводи са полазницима програма ОО, • Идентификује нове активности које може да спроводи са полазницима ОО.

 • 1. дан
  • Регистрација, представљање учесника и упознавање с планом рада
  • Основни појмови каријерног вођења и саветовања, политике и ресурси на националном и европском нивоу
  • Пауза
  • Активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у образовању одраслих
  • Пауза за послужење
  • Моја улога каријерног практичара
  • Пауза
  • Елементи програма и активности КВиС са полазницима програма ОО
  • Сумирање обуке и креирање личног плана спровођења активности КВиС

30

дана: 1
бодова: 8

Обука је бесплатна за учеснике.