Хиперлинковање - Програмирана настава; линеарно програмирање наставних садржаја

Каталошки број програма: 778  

Не

Учитељско друштво Ниш, Ниш,Краља Стефана Првовенчаног бр.2, uc.drus.nis@gmail.com, 0693366717, 0604620040 , 018528076

Станиша Костадиновић, stanisa.kosta@gmail.com, 018280906, 0693366717, 018528076

Дејан Дикић, дипл. инг Рачунарства и информатике, Економска школа Ниш; Бисерка Светозаревић, Професор педагогије, /; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Радовић`` - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" Ниш; Милица Благојевић, Мастер математичар, мастер информатичар, ОШ ,,Душан Радовић``

Дејан Дикић, дипл. инг Рачунарства и информатике, Економска школа Ниш; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Радовић`` - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" Ниш; Милица Благојевић, Мастер математичар, мастер информатичар, ОШ ,,Душан Радовић``

општа питања наставе

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Усвајање основних знања везаних за Програмирану наставу (Линеарни модел), и знања потребних за самосталну израду презентација у Power point-u, hiperlinkovanje, OCR апликације, (background) и сл. Усвајања знања до нивоа практичне примене.

Усвајање и владање основним знањима везаним за ппт презентације, али и неопходним знањима која се односе на: Блумову таксономију, исходе, међупредметне компетенције, врсте тестова (налога) погодних за програмирање и сл.

Да се полазници обуче до те мере да могу самостално да израђују презентације у Power point-u, да hiperlinkuju самостално, да користе OCR апликацијu, да самостално подешавају background (фотографије, музика) али и да примењују знања везана за Блумову таксономију, исходе, препознају одговарајуће међупредметне компетенције. Да користе погодне типове налога... Све у свему да буду у стању да потпуно самостално ураде врло озбиљне презентације. Израда база података.

 • 1. дан
  • 1. ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ПРОГРАМИРАНЕ НАСТАВЕ И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОД ТАДА ДО ДАНАС
  • ПАУЗА 1.
  • 2. POWER POINT презентације - Демонстрација и практични приказ рада
  • ПАУЗА 2.
  • 3. HIPERLINKOVANJE - Сам свој мајстор 1. пут
  • ПАУЗА 3.
  • 4.HIPERLINKOVANJE - Сам свој мајстор 2. пут
  • ПАУЗА 4.
  • ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

1 800