Језичка култура на интернету

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 623  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Александра Зечевић, доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор;

Јелена Братић, , Средња музичка школа „Даворин Јенко„; Светлана Слијепчевић, доктор филолошких наука, Институт за српски језик САНУ; Владимир Станковић, Магистар наука, Техничка школа Бор; Александра Зечевић, доктор економских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција из области језичке културе, са посебним освртом на језичку културу на интернету, њен квалитет и значај. Упућивање на релевантне језичке изворе на интернету, развијање вештине асертивне комуникације у онлајн простору.

Стицање знања и вештина из области комуникације и језичке културе. Оспособљавање учесника да користе језичке приручнике, претраживаче и друге алате на интернету, у циљу подизања нивоа сопствене говорне културе, али и побољшања квалитета наставе. Оспособљавање учесника да успоставе критеријуме на основу којих ће одредити поузданост неког извора на интернету. Оспособљавање учесника да овладају техникама асертивне комуникације и указивање на значај који таква комуникација има у изградњи квалитетних међуљудских односа. Оспособљавање учесника да препознају говор мржње и да на надекватан начин одреагују у ситуацијама када се такав говор јави у дијалогу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаЈезичка култура2. недељаЈезичка култура и интернет3. недељаЈезички приручници на интернету4. недељаАсертивни приступ и говор мржње на интернетуАнализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 17 3.82
2 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић, Владимир Станковић 59 3.95
3 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 14 3.94
4 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 6 3.9
5 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 22 3.97
6 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 16 3.96
7 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 22 3.99
8 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 11 3.99
9 Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 12 3.97

Укупно учесника: 179 | Просечна оцена: 3.94