Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Каталошки број програма: 204  

Не

OŠ Filip Filipović, Bulevar oslobođenja 317, os.ffilipovic@mts.rs, 0113098280, 0112469629

Невенка Крагуљац, nenakraguljac@yahoo.ca, 0113098280, 0642508359

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Љиљана Сапунџић, Дипломирани педагог, ОШ „Илија Гарашанин“

Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Александра Зорић, мастер професор сроског језика и књижевн, ОШ "Филип Филиповић"; Драгица Гајица Љуботина, Професор разредне наставе, ОШ „Филип Филиповић“; Марија Бејатовић, Професор енглеског језика и књижевности, ОШ "Филип Филиповић"

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање професионалних компетенција наставника за рад са родитељима и јачање утицаја школе на васпитне компетенције родитеља.

Освешћивање наставника за потребе родитеља да им школа пружи подршку у јачању васпитне компетенције. Оспособљавање наставника за примену тема из Приручника за родитеље. Оспособљавање наставника за едуковање родитеља у њиховом васпитном деловању. Освешћивање улоге наставника и школе у подршци породици у њеном васпитном деловању на дете. Оспособљавање наставника за афирмисање подстицајних васпитних поступака родитеља као важног услова правилног развоја детета.

Наставници планирају и реализују разноврсне теме којима едукују родитеље за васпитни рад са децом. Родитељи имају садржајнију подршку школе у јачању васпитне функције Сарадња школе и породице је садржајнија.

 • 1. дан
  • Увод-упознавање са програмом и циљевима
  • Развијање сензибилитета наставника за потребе родитеља у јачању васпитних компетенција
  • Упознавање наставника са темама из Приручника за родитеље
  • Подстицајни и неподстицајни васпитни поступци родитеља
  • Потреба за стручним усавршавањем наставника за едукацију родитеља у области васпитног деловања
  • Планирање тема за рад са родитељима у области васпитног деловања

30

дана: 1
бодова: 8

Укупно 40800 У то је укључена цена реализатора програма-28800,цена услуге школе,трошкови потрошног материјала