Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 756  

Да

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Ивана Ђорђев, Доктор филолошких наука, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац; Предраг Пртљага, доктор, Висока школа струковних студија за васпитаче Вршац

Ивана Ђорђев, Доктор филолошких наука, Висока школа за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац; Предраг Пртљага, доктор, Висока школа струковних студија за васпитаче Вршац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање дигиталне писменост и дигиталне културе запослених у образовању, као и њихових компетенција за примену информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

- Проширити знања учесника о дигиталној револуцији и њеном утицају на све аспекте живота, тиме и на начин образовања. - Обогатити знања учесника о савременом концепту писмености, посебно дигиталној писмености; - Упознати учеснике са истраживањима о потреби и значају унапређивања дигиталне писмености и културе у образовању. - Унапредити знања и вештине учесника за коришћење ИКТ-а у реализацији образовно-васпитног процеса. - Унапредити знања и оснажити вештине учесника за коришћење сарадничких алата. - Подстаћи саморефлексију о вредносним ставовима у односу на улогу/значај дигиталне писмености и културе за функционисање у савременом контексту; - Сензибилисање учесника програма да безбедно употребљавају ИКТ.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да; − препознају потребу и значај за сталним унапређивањем дигиталне писмености и културе у доба ширења дигиталних технологија (дигитална револуција) и измена у начину образовања, а зарад боље припреме младих за свет вођен овим технолошким напретком; − напредније користе информационо-комуникационих технологије у у образовно-васпитном процесу за организацију, комуникацију и стваралаштво, односно за: креирање садржаја, планирање и организовање, посматрање, вредновање, документовање, као и у раду са базама података и сарадничким алатима. − сигурније и безбедније примењују информационо-комуникационе технологије у у образовно-васпитном процесу, као и ван њега.

 • 1. недеља
  • ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, ,,ПРЕОБЛИКОВАЊЕ” ЧОВЕКА И ОБРАЗОВАЊЕ
  • ПИСМЕНОСТ У ДИГИТАЛНО ДОБА КРОЗ ИСТРАЖИВАЧКУ ПРИЗМУ
 • 2. недеља
  • ПРИМЕНА ИКТ-А У ОБРАЗОВАЊУ – креирање садржаја, планирање, посматрање, вредновање, документовање…
 • 3. недеља
  • ПРИМЕНА ИКТ-А У ОБРАЗОВАЊУ – сараднички алати
 • 4. недеља
  • КУЛТУРА УПОТРЕБЕ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

30

недеља: 4
бодова: 8

2.500,00 динара - цена укључује: надокнаду за реализаторе и израду сертификата. Напомена: У току трајања пројекта КЕY, учесници пројекта су ослобођени плаћања.