Научници српског порекла и њихов допринос развоју науке и технике

Каталошки број програма: 908  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Драган Радивојевић, Дипломирани физичар, ПМФ-Ниш

Љубиша Нешић, Доктор физичких наука, Природно-математички факултет у Нишу; Данијела Марковић, Дипломирани професор биологије, Ош „Мајур“, Мајур, Ош „Лаза К. Лазаревић“; Драган Радивојевић, Дипломирани физичар, ПМФ-Ниш; Дарко Радованчевић, доктор физичких наука, Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оснаживање наставника за додатни рад са ученицима на тему доприноса научника српског порекла развоју науке и технике и подизање њихових практичних компетенција.

• Упознавање наставника са открићима Николе Тесле, Михајла Пупина, Павла Савића, Милутина Миланковићам и Ђорђа Станојевића • Пружање помоћи наставницима у осмишљавању наставних активности у вези са поменутим научницима • Поучавање наставника конструкцији наставних средстава која су везана за поменуте научнике (Теслин трансформатор, генератор наизменичне струје, мотори ...) • Развијање наставничких практичних компетенција

• Наставник је стекао основна знања о најважнијим открићима Николе Тесле, Михајла Пупина, Павла Савића, Милутина Миланковићам и Ђорђа Станојевића • Наставник је оспособљен да направи избор садржаја везаних за научнике српског порекла примерен предмету који предаје и узрасту ученика са којима ради • Наставник уме да конструише једноставне моделе реплика научних изума поменутих научника • Наставник може да реализује практични део наставе у коме би ученици реализовали домаћи или пројектни задатак везан за тему семинара

 • 1. дан
  • Регистрација учесника
  • Увод
  • Никола Тесла – геније из Лике
  • Михајло Идворски Пупин
  • Пауза
  • Павле Савић – несуђени нобеловац
  • Милутин Миланковић – тумач календара и ледених доба
  • Ђорђе Станојевић – физичар и градитељ хидроелектрана
  • Пауза
  • Израда учила
  • Пауза
  • Презентовање резултата рада
  • Завршни део

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику: 2.000,00 динара без ПДВ –а (У цену нису урачунати трошкови за радни материјал, путни трошкови до места реализације и смештај реализатора)