Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Каталошки број програма: 319  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш

Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш; Даница Вукић, Мастер психолог / докторанд , Завод за васпитање деце и омладине; Валентина Николић, Дипломирани психолог, ОШ “Миладин Митић“ Лапље Село

здравствено васпитање

наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа свакодневног стреса особа запослених у образовању и ученика и мотивисање за њихову примену, лични развој и ефикасније ангажовање на послу.

Информисање о психофизиологији људског мозга и организма и о феномену стреса. Упознавање са основним постулатима когнитивно-бихејвиоралне терапије и виђењем стреса из угла овог терапијског модалитета. Учење и примена: • когнитивних техника против узнемирујућих мисли и процена, стрепње, свакодневних брига и психичких проблема • савета за смањење интензитета стресора и негативних емоција, • савета за превазилажење стресних ситуација у пословном и животном окружењу • савета за помоћ ученицима у мотивацији, у стресним и конфликтним ситуацијама • техника мишићне релаксације и дисања • самосталног процењивања интензитета непријатних емоција и напетости пре и после примене техника, као и тестирања у циљу праћења промена у расположењу.

Повећање ефикасности у раду смањењем нивоа свакодневног стреса код запослених у образовању и ученика. Очекује се да полазници усвоје: • Теоријско знање о заступљености, врстама и последицама стреса, нетерапеутским начинима превладавања, као и начинима који се користе у когнитивно бихејвиоралној психотерапији • Вештине коришћења техника у циљу смањења нивоа стреса код себе и ученика и адаптабилнијег приступа узроцима стреса • Вештине коришћења техника опуштања и умиривања једноставним и брзим техникама, такође вежбама дисања, као и прогресивном мишићном релаксацијом • Вештине процењивања и праћења промена у расположењу и нивоу стреса Став да је применом научених метода могуће управљати дејством стресора у пословном и животном окружењу

 • 1. дан
  • Увод: Уопштено о феномену стреса и психофизиолошким основама, представљање програма
  • Предности и мане различитих нетерапеутских приступа превладавању стреса
  • Когнитивно бихејвиорална психотерапија и стрес из угла овог терапијског модалитета
  • Негативне аутоматске мисли и уводне технике њихове идентификације и евалуације
  • Сложеније когнитивне технике за евалуацију мисли и уверења
  • Резиме претходно наученог и опуштање уз вежбе дисањем
  • Батерија когнитивних техника за превладавање стрепње
  • Прогресивна мишићна релаксација
  • Психолошке интервенције са ученицима
  • Завршна радионица
  • Завршне инструкције и евалуација
  • Паузе

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња стручна школа,Косовска 8 Крагујевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 16 3.88
2 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63 V спрат, Крушевац Стеван Станојевић, Валентина Николић 27 3.82
3 Медицинска школа, Грачаница бб, Грачаница (измештена из Приштине) Стеван Станојевић, Валентина Николић 28 3.9
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ћирила и Методија 23, Јабуковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 20 3.98
5 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 18 3.97

Укупно учесника: 109 | Просечна оцена: 3.91