Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију

Каталошки број програма: 73  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Живорад Миленовић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Драган Радовановић, доктор саобраћаја , ОШ „Вук Караџић“ Сочаница

Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање учесника за интегрисање предузетничке компетенције у својим наставним плановима у циљу успешног развијања ове међупредметне компетенције код ученика.

-Оснаживање капацитета учесника за развијање међупредметних компетенција код ученика кроз наставу свог предмета. - Јачање капацитета учесника за развијање предузетничког духа код ученика кроз развијање ове међупедметне компетенције у настави. -Оспособљавање учесника за планирање пројектне наставе као основа за развијање предузетничке компетенције код ученика, - Оспособљавање учесника за интердисциплинарно тематско планирање кроз реализацију предузетничког школског пројекта.

По завршетку обуке учесници су оспособљени да: -Интегришу предузетништво у своје наставне планове у циљу успешног развијања ове међупредметне компетенције код ученика. -Развијају међупредметне компетенције код ученика кроз наставу свог предмета. - Подстичу предузетнички дух код ученика кроз развијање ове међупредметне компетенције у настави. -Планирају пројектну наставу као основ за развијање предузетничке компетенције код ученика, - Интердисциплинарно тематски планирају наставу кроз реализацију предузетничког школског пројекта.

 • 1. дан
  • УВОД
  • МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
  • Пауза
  • ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
  • Пауза
  • ПРОЈЕКТНА НАСТАВА КАО ОСНОВ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КОД УЧЕНИКА
  • Пауза
  • РАЗВИЈАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ШКОЛСКИ ПРОЈЕКАТ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.