Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 758  

Да

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус

Олгица Спасојевић, , ОШ „Петар Лековић” Пожега; Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Анита Бачински, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Милица Андоновић, Дипломирани филолог, ОШ „Вук Караџић“, Пирот ; Звонко Гашпаровић, Дипломирани инжењер електротехнике VII1 , ЕТШ ''Михајло Пупин'' ; Александра Даниловић, Дипломирани математичар , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ ; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ програма је унапређење квалитета наставе у предшколским установама и школама кроз креативну употребу ИКТ у спровођењу наставног програма, као и подизање нивоа дигиталних компетенција наставника/васпитача и ученика.

Упознавање васпитача, наставника и стручних сарадника са доступним бесплатним ИКТ алатима и њиховом применом у настави; Унапређење извођења наставе и подстицање креативности у наставном процесу кроз употребу ИКТ алата; Подстицање интерактивности наставе кроз виши степен укључености ученика и јачање кључних компетенција ученика; Подстицање наставника, учитеља, васпитача и другог наставног особља на професионално усавршавање у области ИКТ-а и шире.

Учесници схватају различите начине коришћења ИКТ алата у настави. Учесницу су упознати са бесплатним ИКТ алатима које могу да користе; Учесници су оспособљени да користе ИКТ алате као што су Padlet, Kahoot, Тricider, ThingLink, Plickers, Твинспејс, Мапе ума, еТвининг портал; Учесници разумеју начине на које се подстиче креативност и интерактивност у наставном процесу кроз употребу ИКТ алата; Учесници су оспособљени да креативно интегришу ИКТ алате у свој наставни процес и тако омогуће већу аутономију ученика у наставном процесу. Учесници су оспособљени да користе алате уграђене на Твинспејсу и тако унапреде наставу

 • 1. недеља
  • Подстицање креативности и интерактивности у настави употребом информационо-комуникационих технологиј
  • 2.дан - Подизање нивоа дигиталних компетенција употребом ИКТ алата у настави – примери добре праксе
 • 2. недеља
  • еТwinning и ИKT алати у оквиру њега
  • 2.дан - Унапређење извођења наставе кроз еТвининг пројекте
 • 3. недеља
  • Препоруке за остваривање боље примене ИКТ-а у настави – дискусија и евалуација

100

недеља: 3
бодова: 10

Све обуке у организацији Фондације Темпус су бесплатне.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Олгица Спасојевић, Анита Бачински, Звонко Гашпаровић, Наташа Јерковић Ђукановић 23 3.94
2 Олгица Спасојевић, Анита Бачински, Милица Андоновић, Звонко Гашпаровић, Александра Даниловић, Наташа Јерковић Ђукановић 89 3.98
3 Олгица Спасојевић, Анита Бачински, Милица Андоновић, Звонко Гашпаровић, Александра Даниловић, Наташа Јерковић Ђукановић 25 3.98

Укупно учесника: 137 | Просечна оцена: 3.97