Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 387  

Да

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш, Александра Медведева 14 спрат 2 канцеларија 235, Ниш, info@pdis.org.rs, 018512500

Дејан Пејчић, dpejca@mts.rs, 018512500, 0637714164

Дејан Дикић, дипл. инг Рачунарства и информатике, Економска школа Ниш; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Радовић`` - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" Ниш

Дејан Дикић, дипл. инг Рачунарства и информатике, Економска школа Ниш; Миодраг Плавшић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Душан Радовић`` - Ниш; Станиша Костадиновић, Професор разредне наставе, ОШ "Свети Сава" Ниш; Саша Попоповић, Дипломирани инжењер електротехнике, ЕТШ Никола Тесла Ниш

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање полазника за коришћење ИТ наставних плаформи за самостално програмирање наставних садржаја и наставног процеса

1. Стицање знања и вештина наставника о принципима и методама коришћења програмиране активно орјентисане наставе у наставном процесу 2. Оспособљавање наставника за самостално коришћење ИТ наставних платформи за креирање програмираних наставних садржаја по принципима програмиране наставе 3. Оспособљавање наставника за самостално коришћење ИТ наставних платформи за примену техника контроле/провере усвојеног нивоа знања индивидуалног ученика и групе, по принципима програмиране активно орјентисане наставе

Наставници самостално користе ИТ наставне платформе за креирање наставних материјала и садржаја, припрему и извођење наставних јединица, по принципима програмиране активно орјентисане наставе

 • 1. недеља
  • Теоријски аспекти програмиране наставе
  • Линеарни модел програмиране наставе
  • Разгранати модел програмиране наставе
  • Коришћење аликација и ИТ наставне платформе у програмираној настави
 • 2. недеља
  • Коришћење текст процесора у програмираној настави
  • WEB/HTML презентације у програмираној настави
  • Графички елементи WEB/HTML презентација
  • Публикација WEB презентација
 • 3. недеља
  • Евалуација WEB презентација 120
  • Додатни модул по избору полазника: Коришћење процесора табела у програмираној настави 120/240
  • Додатни модул по избору полазника: База података као база знања у програмираној настави 120/240
  • Евалуација базе знања - сумативни извештаји 120/240

30

недеља: 3
бодова: 24

3000 динара. Цена укључује: Похађање семинара Стручну подршку у току реализације и после реализације кроз примену идеја са семинара у пракси Хост и администрација ИТ наставне плаформе семинара Радни материјал, штампани и електронски Штампање и дистрибуцију сертификата Хонорар за реализаторе и ауторе Путне трошкове и смештај реализатора Трошкови за административно - финансијске послове организатора семинара