Систем за управљање учењем - Мудл као подршка настави

Каталошки број програма: 392  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособити наставнике да користе систем за управљање учењем - мудл. Подизање квалитета наставног процеса коришћењем система мудл као подршка стандардном систему наставе.

Да полазници науче као да: - инсталирају и конфигуришу систем за управљање учењем - креирају онлајн учионицу, упишу ученике - креирају курс, - креирају лекције - креирају тестове и провере знања

По завршетку наставници ће знати да -конфигуришу систем за управљање учењем – Мудл - креирају курс, -доделе ученике курсу -креирају лекцију -крерирају тестове и провере знања

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Инсталација и конфигурација система за управљање учењем, креирање онлајн курса, уписивање ученика
  • Пауза
  • Креирање курса, креирање лекције
  • Пауза за ручак
  • Креирање тестова и провере знања ученика
  • Пауза
  • Практичан самосталан рад – Израда лекције, теста и провере знања

20

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.