Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Каталошки број програма: 197  

Не

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА, Висока 23, brankagardos@gmail.com, 0603164887

Бранка Радојевић, brankagardos@gmail.com, 0603164887, 0603164887

Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Бранка Радојевић, Доктор психолошких наука, Асоцијација за алтернативно породично старање о де; Верица Новчић Петрић, Дипломирани психолог, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац; Јасмина Барјактаревић, Дипломирани социјални радник, Прихватилиште за одрасле и старије „ Свети Јоаким ; Оливер Видојевић, Субспецијалиста дечије и адолесцентне пс, Институт за ментално здравље Београд

Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Бранка Радојевић, Доктор психолошких наука, Асоцијација за алтернативно породично старање о де; Верица Новчић Петрић, Дипломирани психолог, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац; Јасмина Барјактаревић, Дипломирани социјални радник, Прихватилиште за одрасле и старије „ Свети Јоаким ; Оливер Видојевић, Субспецијалиста дечије и адолесцентне пс, Институт за ментално здравље Београд; Валерија Живковић, Дипломирани социјални радник, Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја; Марија Јевтић, Дипломирани психолог, Центар за породични смештај и усвојење Ћуприја; Олга Томић, Дипломирани психолог, ЦПСУ Ниш; Сретен Јоргачијевић, Дипломирани педагог, ЦПСУ Ниш; Славиша Сорак, Дипломирани социјални радник, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање осетљивости, разумевања и компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

1. Унапређење знања о етиологији проблема у понашању код деце. 2. Препознавање дететових потреба и релације потребе - проблеми у понашању. 3. Овладавање стратегијама и техникама за пружање подршке деци са проблемима у понашању: технике и методе рада са конкретном децом, као и са целим разредом, сарадња школа-породица и школа-ресурси у заједници.

Наставници, васпитачи и стручни сарадници оспособљени су за суочавање са непожељним понашањима деце, сарадњу са другим стручњацима и родитељима, у смислу да: 1. Разумеју етиологију проблема у понашању, потребе које стоје иза њих, као и тригере за испољавање. 2. Овладали су знањима о стратегијама и техникама за пружање адекватне подршке детету - успостављање осећаја сигурности и ко-регулације осећања, као и за преобликовање непожељних понашања. 3. Прилагођавају методе учења у зависности од афективне историје/нивоа емоционалне регулације детета. 4. Унапређене су компетенције за сарадњу са родитељима и другим стручњацима, у школи и ван ње, као и за разумевање и спровођење активне улоге у тиму за подршку детету.

 • 1. дан
  • ФЕНОМЕНОЛОГИЈА ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ
  • ПАУЗА
  • УЗРОЦИ ПРОБЛЕМА - ВАЖНОСТ РАЗУМЕВАЊА ПОЈМА АФЕКТИВНЕ ВЕЗАНОСТИ (ATTACHMENT) У РАДУ СА ДЕЦОМ
  • ПАУЗА
  • УТИЦАЈ ОБРАЗАЦА ВЕЗИВАЊА НА ПОНАШАЊЕ И ПОСТИГНУЋЕ ДЕЦЕ У ШКОЛИ
  • ПАУЗА
  • ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 1 - КАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ У РАЗРЕДУ / ВАСПИТНОЈ ГРУПИ?
 • 2. дан
  • ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 2 – ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДРШКЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ , РАЗРЕДА И ЦИЉАНА ПОДРШКА
  • ПАУЗА
  • ИОП (индивидуални образовни план) и ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА ПРОБЛЕМОМ У ПОНАШАЊУ У ОБРАЗ
  • ПАУЗА
  • ПОРОДИЦЕ И САРАДЊА СА ШКОЛОМ / ВРТИЋЕМ
  • ПАУЗА
  • КАДА ПОТРЕБЕ ДЕТЕТА ИЗИСКУЈУ УКЉУЧИВАЊЕ ДРУГИХ СИСТЕМА

20

дана: 2
бодова: 16

8.000 - Хонорари за реализаторе, материјали за учеснике и освежење

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 "Удружење родитеља Подржи ме", Немањина бб, Косовска Митровица Бранка Радојевић, Оливер Видојевић 29 3.97
2 Opština Bečej Бранка Радојевић, Оливер Видојевић 30 3.9

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.94