Мобилни свет наставе

Каталошки број програма: 368  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Сања Рацков, Мастер, ОШ "Др Бошко Вребалов" Меленци; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење клауд система, мобилних уређаја (паметних телефона), таблет уређаја у комбинацији са рачунаром у комуникацији, ажурирању документације, ресурса који се користе у настави њихових предмета.

Специфични циљеви су да наставници: - науче како да час учине занимљивијим коришћењем мобилних уређаја и рачунара - користе и прилагођавају садржаје наставних јединица коришћењем мобилних уређаја и рачунара, -овладају вештинама обраде преузетих ресурса са интернета које ће користити у настави -овладају вештинама израде и употребе налога на клауд сервисима - унапреде наставне методе својих часова - науче да конфигуришу клауд сервис на свом рачунару и мобилном уређају

По завршетку наставници ће знати да - креирају налог на клауд сервису - да наставне јединице приближе деци коришћењем мобилних уређаја и рачунара - да комуницирају путем интернета уз помоћ рачунара и мобилног уређаја -инсталирају одговарајући софтвер на мобилном уређају, - да подесе персонални рачунар за синхронизацију са мобилним уређајем - да користе усклађени мобилни уређај и рачунар у конкретној ситуацији на настави и ван ње

 • 1. дан
  • Уводна радионица
  • Сервис у „облаку“, рад у “облаку“
  • Пауза
  • Инсталирање облака на ПиСи рачунару
  • Пауза за ручак
  • Инсталирање „облака“ на мобилном уређају
  • Пауза
  • Google упити, Питања

20

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.