Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Каталошки број програма: 859  

Не

Образовање плус, Београд, Трише Кацлеровића 28/19, obrazovanjeplus@gmail.com, 0644255370, 0648948872

Весна Белчевић, obrazovanjeplus@gmail.com, 0638579935, 0648948872

пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика, Валдорф педаг,

Весна Белчевић, , УГ Златиборски круг; Драгана Милић, Дипломирани васпитач , Предшколска установа "Савски венац" ; Јасмина Антић, Професор, Предшколска установа „Наше дете“ Врање; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција учесника за подршку холистичком развоју и учењу деце предшколског узраста кроз примену принципа Валдорф педагогије.

-Упознавање учесника са основним принципима Валдорф педагогије -Сензибилисање учесника за потребе предшколског детета у складу са принципима Валдорф педагогије -Оспособљавање васпитача за планирање и реализацију садржаја и активности који поспешују холистички развој детета –физички, емоционални, социјални, когнитивни у складу са програмском концепцијом „Године узлета“ -Оспособљавање васпитача за планирање и реализацију садржаја и активности који доприносе бољој сарадњи са родитељима

Очекује се да након обуке учесници буду оспособљени да: -Боље разумеју потребе деце у различитим развојним фазама -Примењују у раду са децом научене игре и активности које доприносе стварању боље групне динамике и позитивне атмосфере у васпитној групи -Планирају и реализују активности које подстичу холистички развој детета детета у складу са програмском концепцијом „Године узлета“ -Планирају и реализују активности са родитељима које подстичу бољу сарадњу

 • 1. дан
  • Принципи и историјат Валдорф педагогије
  • Пауза
  • Развојне фазе по Валдорф педагогији
  • Пауза
  • Важност контакта са природом и играчке од природних материјала
  • Пауза
  • Цртање форми као припрема за писање
 • 2. дан
  • Значај причања прича за развој детета
  • Пауза
  • Ритам као основа за здрав развој детета
  • Пауза
  • Примери добре праксе-песме и игре из Валдорф вртића
  • Пауза
  • Сумирање и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. Цена укључује радне материјале, потврде о учешћу, путне трошкове, хонораре за два реализатора семинара, координатора и web администратора, порез и друге законске обавезе организације. У цену нису укључени трошкови смештаја и превоза реализатора (уколико се семинар организује ван Београда).