ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Каталошки број програма: 147  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Снежана Јовић, специјалиста за методику грађан. васп., ОШ „Ж. Љујић“ Нова Варош; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађ. васп., ОШ „М.Стиковић“ Пријепоље

Снежана Јовић, специјалиста за методику грађан. васп., ОШ „Ж. Љујић“ Нова Варош; Драган Кувељић, специјалиста за методику грађ. васп., ОШ „М.Стиковић“ Пријепоље

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање компетенција наставника да, путем наставе и учења, пружају подршку развоју личности ученика у формирању вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву - подстичући иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења.

Да се полазници обуке сензибилишу за позитивне вредности које промовишемо овим Програмом Да се полазници обуке оспособе за поступке који ће им омогућити стварање толерантне средине за учење, како би ученици били спремни да прихвате понуђене вредности Да полазници обуке науче да користе садржаје наставних предмета за промовисање позитивних вредности, кроз подстицање одговорности и развијање солидарности код ученика, подстицање иницијативе и пружање шансе сваком ученику да активно учествује - кроз слободно исказивање мисли, ставова, уверења Да се полазници обуке оснаже у примени радионичарског начина рада у реализацији погодних садржаја наставних предмета, кроз упознавање са карактеристикама и начелима радионичарског начина рада

-очекује се да ће полазници обуке имати позитивне ставове према вредностима које треба да промовишу у раду са ученицима; -очекује се да ће полазници обуке знати да одаберу адекватне поступке како би успоставили добре односе и тако створили услове да ученици прихвате понуђене вредности одраслих; -очекује се да ће полазници обуке умети да пронађу везу између вредности које треба да негују код ученика и садржаја програма одређеног наставног предмета -очекује се да ће полазници обуке унапредити вештине за реализацију наставе и учења - користећи радионичарски начин рада.

 • 1. дан
  • 1.ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ
  • 2.СТВАРАЊЕ ТОЛЕРАНТНЕ СРЕДИНЕ
  • 3. ПУТЕМ НАСТАВЕ и УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ
  • 4.ПРЕДНОСТИ РАДИОНИЧАРСКОГ НАЧИНА РАДА
  • 5.КОЛИКО НАС ЈЕ ДОТАКЛО И КАКО ДАЉЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.