Унапређивање компетенција васпитача и учитеља у области планирања и реализације пројектних активности у физичком васпитању деце

Каталошки број програма: 1089  

Не

Учитељски факултет, Београд, Kраљице Наталије 43., dekanat@uf.bg.ac.rs, 0113615225, 0113679227 , 0112641060

Даница Џиновић, Којић, danica.dzinovic@uf.bg.ac.rs, 0112515354, 0648600638

Даница Џиновић-Којић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ; Данимир Мандић, Доктор наука, Учитељски факултет у Београду

Даница Џиновић-Којић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Београду ; Филип Којић , Доктор физичке културе, Учитељски факултет у Београду ; Данимир Мандић, Доктор наука, Учитељски факултет у Београду

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

је унапређивање компетенција васпитача и учитеља у: постизању резултата у раду с децом; комуникационим вештинама и способностима; одступању од традиционалне организације васпитно-образовног процеса и развијању жеље за самосталним интегрисаним актив

Унапређивање професионалне ефикасности васпитача и учитеља у погледу пружања релевантних знања о значају формирања новог образовног система оријентисаног на значајне промене у васпитно-образовној теорији и пракси предшколских и школских установа; да одрасли после едукације, прошире теоријска и практична знања, овладају методама пројекта с циљем образовања деце која су способна да се интегришу у друштву, понашају се позитивно у њему, самостално размишљају, стичу и примењују знања, јасно планирају своје поступке и донесе одлуке; да се подстакне сарадња и појачано ангажовање родитеља у овој области, односно укључивање породице у едукативну интервенцију предшколске установе и школе на плану промовисања правилног развоја и здравља деце.

Обзиром да програм подразумева пројектни приступ где је физичко васпитање окосница других образовних областиу у комбинацији физичких вежби, идеја и знања, очекује се, након имплементације програма, да ће циљна група, као нови изазов, прихватити понуђене пленарне и радионичке садржаје, проширити и обогатити основна знања и оспособити се да понуђене иновативне моделе рада, чији је примарни циљ правилан развој свих аспеката детета, имплементира у праксу. Очекује се и добра прихваћеност програма од деце. Васпитачи и учитељи су стекли почетна знања у области планирања и реализације пројектних активности у физичком васпитању деце на мастер студијама на Учитељскм факултету у Београду. Потребно је вештине и знања проширити и обогатити праксу.

  • 1. дан
    • Упознавање са основним начелима за планирање активности, наставе подржане пројектним активностима
  • 2. дан
    • Промене положаја васпитача-учитеља и деце у пројектним активностима

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 3.000 дин. и подразумева: трошкове за аутора семинара и реализаторе; радионички материјал ЦД, фасцикле, оловке....